Aktualności


PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W PARADYŻU

2020-09-02

W dniu 1 września 2020 roku rozpoczęła działalność uruchomiona przez Gminę Paradyż Placówka Wsparcia Dziennego w budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu.
W otwarciu uczestniczyli Wójt Gminy Paradyż Pan Wojciech Rudalski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu Pani Jadwiga Morawska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. O.P. Armii Krajowej „ Błysk” w Paradyżu Pani Barbara Małecka, Przewodniczący Rady Gminy w Paradyżu Pan Antoni Morawski, Wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego Pani Anna Tutajewicz, Gminny Koordynator Projektu Pani Anna Kędziora oraz Rodzice i ich dzieci - uczestnicy Projektu.
Placówka będzie działać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 do 20:00. Jest jednym z działań w ramach projektu konkursowego pn. „CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego wiodącym partnerem jest Fundacja „ Dar dla Potrzebujących”.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż. Projekt przewiduje, że obejmie wsparciem 30 uczestników. Planuje się że w ramach działań będą zorganizowane dla dzieci między innymi zajęcia: komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia plastyczne, zajęcia z taekwondo, a raz w roku wyjazd integracyjny. Wszystkie dzieci podczas zajęć będą miały zagwarantowaną lancz np. typu kanapki. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Placówka działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu. Okres działania Placówki Wsparcia Dziennego to 3 lata.
Na realizację projektu przeznaczonych zostanie 370.883,40 zł, z czego 311.383,40 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  UWAGA mieszkańcy powiatu opoczyńskiego

  2020-08-24

  W Paradyżu uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Radomskiej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego.
  Wypożyczalnia znajduje się w budynku komunalnym przy ul. Przedborskiej 31.
  Od tej chwili mieszkańcy powiatu opoczyńskiego będą mogli nieodpłatnie wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny:
  - koncentratory tlenu;
  - ssak;
  - wózki inwalidzkie z poduszką przeciwodleżynową;
  - wózki inwalidzkie dziecięce;
  - krzesła toaletowe;
  - łóżka rehabilitacyjne z materacem;
  - kule ortopedyczne;
  - balkoniki;
  - materace przeciwodleżynowe;
  - podnośnik wannowy.
  Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany będzie osobiście od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 534-929-952. Osoba upoważniona poinformuje o zasadach wypożyczania sprzętu.


  RUSZAMY! OD 1 LIPCA 2020 ROKU MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA

  2020-07-09

  Szanowni Państwo,
  w związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym 2020/2021 ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:
  • Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
  • Świadczenia rodzinne,
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

  Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków.

  Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.
  Tegoroczna akcja odbywa się w czasie, kiedy w Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

  ,,ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET I ZOSTAŃ W DOMU’’

  W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY BEZPOŚREDNIO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARADYŻU.

  Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia będzie można składać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu.
  Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2020/2021 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2019.

  czytaj całość publikacji "RUSZAMY! OD 1 LIPCA 2020 ROKU MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA"

  Dołączone pliki:


  UWAGA! RUSZA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

  2020-04-27

  Od 4 maja 2020r Fundacja OSTOJA w Opocznie wznawia wydawanie produktów żywnościowych w ramach POPŻ 2014-2020.
  Przypominamy, iż mieszkańcy gminy Paradyż mają wyznaczony odbiór w poniedziałki w godz od 8 do 13.


  INFORMACJA

  2020-03-30

  Informujemy, że od dnia 31.03.2020r. do odwołania pracownicy GOPS w Paradyżu będą do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej (adres: gopsp@go2.pl) i tradycyjnej oraz poprzez kontakt telefoniczny
  44 7584016 lub 518 166 074
  Sprawy pilne będą możliwe do załatwienia osobiście tylko, po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.


  Tworzymy Placówkę Wsparcia Dziennego (świetlicę) przy Szkole Podstawowej w Paradyżu

  2020-03-30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu w załączeniu udostępnia dla osób zainteresowanych „Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu” – zgłoszenie do udziału w projekcie pt. „CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 09- IX. Włączenie społeczne, działania: 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
  W ramach tego działania będzie utworzona Placówka Wsparcia Dziennego (świetlica) w budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu, ul. Przedborska 29 przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy Paradyż. Placówka Wsparcia Dziennego czynna będzie w godzinach popołudniowych od 15.00 do 19.00, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
  Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnym etapem rekrutacyjnym będzie przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. O przyjęciu do projektu zdecyduje Komisja Rekrutacyjna.

  Dołączone pliki:


  MAGAZYN BANKU ŻYWNOŚCI W OPOCZNIE ZAMKNIĘTY !!!

  2020-03-16

  Z uwagi na rozprzestrzeniający się koronawirus, do 30 marca 2020r wstrzymane wydawanie produktów żywnościowych.


  Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

  2020-03-16

  1. Sanepid – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do Ośrodka Pomocy Spolecznej.
  2. Ośrodek Pomocy Spolecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spis organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową wraz z kontaktami. ( Będą to w szczególności: Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas)
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontakyuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób.
  5. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, WOT oraz OSP.
  6. GOPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej w celu przekazania informacji, skąd należy odebrać żywność i do kogo ją dostarczyć.

  czytaj całość publikacji "Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną"


  Komunikat dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu

  2020-03-16

  Szanowni Państwo!!!
  W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Paradyżu.
  Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, bądź za pomocą internetu: wiadomość e-mail (gopsp@go2.pl) lub Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

  W wyjątkowo ważnych sprawach możliwy kontakt z pracownikiem za pośrednictwem biura podawczego, znajdującego się przy głównym wejściu do Urzędu Gminy.
  Kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
  - tel. 44 7584016 wew. 41 lub 518166074 - Kierownik Ośrodka
  - tel. 44 7584016 wew. 43 - pracownicy socjalni
  - tel. 44 7584016 wew. 42 - świadczenia rodzinne i wychowawcze
  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie - tel. alarmowy 609 318 812 lub 44 755 23 29
  - Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim - tel. 44 725 72 09
  - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opocznie - tel. 695 310 800

  czytaj całość publikacji "Komunikat dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu "


  WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

  2020-03-13

  Wójt Gminy w Paradyżu ogłasza nabór na stanowisko - Wychowawca w placówce wsparcia dziennego

  Ogłoszenie znajduje się w BIP Gminy Paradyż w zakładce - Ogłoszenia i obwieszczenia Wójta Gminy


  UWAGA! RUSZA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

  2020-01-16

  20 stycznia 2020r rusza pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Mieszkańcy gminy Paradyż proszeni są o zgłaszanie się po odbiór w poniedziałki.


  Rusza nowy projekt

  2019-08-07

  Fundacja „OSTOJA” imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Aktywnym być!”

  Dołączone pliki:


  UWAGA!

  2019-07-31

  Od 1 sierpnia wnioski do GOPS o przyznanie świadczenia 500 plus, Dobry start (300 plus), świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane w wersji papierowej.
  Nadal można składać wnioski drogą elektroniczną.


  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” WEDŁUG NOWYCH ZASAD

  2019-06-17

  Od 1 lipca 2019 r. przestaje obowiązywać kryterium dochodowe i świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na KAŻDE dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.
  Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać:
  • Od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem konta bankowego, platformy EPUAP lub Emp@tia;
  • Od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu.
  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” WEDŁUG NOWYCH ZASAD"


  Istotne zmiany w Karcie Dużej Rodziny !!!

  2019-01-25

  Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
  W załączeniu link do pobrania wniosku i wymaganych oświadczeń.

  Dołączone pliki:


  APEL DO MIESZKAŃCÓW

  2019-01-24

  W związku ze spadkami temperatur, zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Paradyż o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj. osoby bezdomne, chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku lub też znajdujące się pod wpływem alkoholu. Dla takich osób trudne warunki zimowe stanowią duże zagrożenie. To oni w pierwszej kolejności stają się ofiarami mrozów.

  NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS INNYCH !!!

  Prosimy o informowanie o wszystkich zauważonych osobach potrzebujących naszej pomocy !!!!
  W CAŁYM KRAJU ZDARZAJĄ SIĘ PRZYPADKI ZAMARZNIĘĆ LUDZI. NIE POZWÓLMY, BY NASTĘPNĄ OFIARĄ BYŁ MIESZKANIEC NASZEJ GMINY !!!!
  Prosimy o wzmożoną współpracę wszystkich mieszkańców z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji. Wspólne działania pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń dla mieszkańców gminy Paradyż.

  Telefony kontaktowe w godzinach: 7.30 - 15.30 44 758-40-16
  Telefon kontaktowy w godzinach: 15.30 - 22.00 44 758-40-07
  Telefony całodobowe: 112 lub 997


  ZMIANA GODZIN PRACY GOPS

  2019-01-02

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 r. zostają zmienione godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu.

  Ośrodek będzie pracował w następujących godzinach:

  poniedziałek 7:30 – 15:30
  wtorek 7:30 – 17:00
  środa 7:30 – 15:30
  czwartek 7:30 – 15:30
  piątek 7:30 – 14:00


  ZAPROSZENIE DLA SENIORÓW 65+

  2018-12-21

  Wójt Gminy Paradyż oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają na IX INTEGRACYJNE SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE które odbędzie się 5 stycznia 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu. Rozpoczęcie imprezy od godz. 16.00.

  W celach organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr tel. 44 7584016 do dnia 31.12.2018r

  Dołączone pliki:


  ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

  2018-12-21

  Wszystkim Mieszkańcom Gminy Paradyż życzymy wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i samych serdeczności w Nowym Roku !!!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

   2018-12-13

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pod nazwą ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż”.

   Dołączone pliki:


   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   2018-12-12

   dotyczy : ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż”

   Dołączone pliki:


   Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

   2018-11-23

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż.
   Oferty cenowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godz. 15.00.

   Szczegóły w załączniku.

   Zapraszamy do składania ofert.

   Dołączone pliki:


   UWAGA !

   2018-11-12

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż mieszkańcy gminy Paradyż uprawnieni do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, po odbiór żywności do Fundacji "Ostoja" w Opocznie zgłaszają się w poniedziałki.


   WZROST ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

   2018-11-05

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że od dnia 1 listopada 2018 r. wzrosły kwoty następujących świadczeń, podlegających ustawowej weryfikacji, i aktualnie wynoszą:
   - zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł),
   - specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł) i
   - zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).
   Rząd zdecydował również, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
   - zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
   - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
   - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
   - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
   - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
   - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
   - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
   - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
   - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
   - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
   - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
   - świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

   Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna.


   Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
   - kryterium dochodowe ogólne - 674 zł,
   - kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

   Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

   Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosi - 1 922 zł.


   ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ

   2018-10-01

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż od dnia 1 października 2018r zmianie uległy zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego.
   1) kryteria dochodowe:
   a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
   b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł;

   2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
   a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1763 zł,
   b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) – w wysokości 647 zł,
   c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1376 zł,
   d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 645 zł;

   3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.


   Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

   2018-07-19

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane:
   - elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
   - tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4.

   Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r.
   Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
   Gdzie można pobrać wnioski:
   Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r. ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu www.gopsparadyz.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4, po 25 lipca 2018r.

   Dla kogo świadczenie dobry start:
   Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.
   Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
   - 20 roku życia,
   - 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
   Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
   Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada br. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

   UWAGA !!!!
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start, o przedkładanie indywidualnych rachunków bankowych, aby usprawnić realizację przyznanego świadczenia. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: 44 758 40 16 lub na stronie: www.mpips.gov.pl .

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Rusza Podprogram 2018 - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    2018-07-16

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu uprzejmie informuje, że rusza wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

    czytaj całość publikacji "Rusza Podprogram 2018 - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "


    Informacja dotycząca dyżurów Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Opocznie

    2018-07-10

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przedstawia aktualny harmonogram dyżurów specjalistów Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, działającego przy PCPR w Opocznie oraz aktualny harmonogram działania telefonu interwencyjnego w/w Zespołu.
    Przypominamy, że Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego mieści się w Opocznie, przy ul. Armii Krajowej 2 (na parterze budynku urzędu pracy) i działa ambulatoryjnie, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w piątek od godziny 14.30 do 19.30. W sobotę, zaś specjaliści pełnią jedynie dyżur telefoniczny od godziny 16.00 do 22.00.

    Dyżury specjalistów:
    poniedziałek - od godziny 16.00 do 19.00 – pedagog (przemoc w rodzinie, Niebieska Karta, interwencja kryzysowa, porady)
    wtorek - od godziny 16.00 do 19.00 – terapeuta rodzinny
    środa - od godziny 16.00 do 19.00 – psycholog
    czwartek - od godziny 16.00 do 19.00 - pedagog ( profilaktyka uzależnień, terapia indywidualna)
    piątek - od godziny 14.30 do 17.30 – psycholog, zaś od godziny 17.30 do 19.30 – prawnik
    sobota - od godziny 16.00 do 20.00 – interwencyjny dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 786 042 269.

    Harmonogram działania telefonu interwencyjnego (786 042 269):
    poniedziałek - czwartek - od godziny 16.00 do 19.00
    piątek - od godziny 14.30 do 19.30
    sobota - od godziny 16.00 do 22.00.

    W dni, w które dyżury pełnią specjaliści telefon interwencyjny działa w czasie dyżurów. Jeśli specjalista przeprowadza w danym momencie terapię, rozmowę itp. telefon może być nieodebrany, jednakże po skończeniu obsługi petenta specjalista oddzwania pod numer, z którego próbowano się połączyć.

    Wszyscy specjaliści pracują na umowę zlecenie, dlatego w przypadku nieobecności któregokolwiek z nich, nie ma możliwości zastępstwa osoby.

    W związku z powyższym informujemy, że w dniach: 11.07.2018 r., 18.07.2018 r. i 25.07.2018 r. psycholog - Pani Renata Jach będzie nieobecna, a telefon interwencyjny w tych dniach będzie nieczynny.


    Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

    2018-06-27

    W dniu 27.06.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż”.
    Wybrano ofertę - ,,Stowarzyszenie MONAR. Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Stąporkowie, ul. Niekłańska 12, 26- 220 Stąporków, któremu zlecona zostanie realizacja w/w usługi.


    Oferta dotycząca świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

    2018-06-12

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pod nazwą ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż”

    Dołączone pliki:


    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

    2018-05-28

    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

    czytaj całość publikacji "KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     OGŁOSZENIE

     2018-02-05

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu
     ogłasza nabór na stanowisko FIZJOTERAPEUTA w Dziennym Domu " Senior +" w Przyłęku

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

      2018-01-22

      „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
      • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
      • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
      • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
      • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
      Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

      czytaj całość publikacji "KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"


      Poszukujemy fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego !!!

      2018-01-08

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dla potrzeb funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w Przyłęku, poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego. Zatrudnienie na 1/2 etatu.
      Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 44 7584016.


      Rekrutacja osób w wieku 60+ do Dziennego Domu „Senior +” w Przyłęku

      2017-12-15

      Gmina Paradyż i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informują, że prowadzony jest nabór osób w wieku 60+, chętnych do korzystania ze wsparcia powstającego Dziennego Domu ,,Senior +” w miejscowości Przyłęk gm. Paradyż
      Dzienny Dom "Senior +" zapewnia Seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, wsparcie w zakresie poprawy jakości ich życia, zapobieganiu dezintegracji społecznej poprzez działania terapeutyczne, kulturalne, społeczne, rekreacyjne, rehabilitacyjne. Jego celem jest również promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności, ograniczenie skutków niepełnosprawności, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie, utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.
      Dzienny Dom ,,Senior +” będzie funkcjonował przez cały rok od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Uczestnicy będą mieli zagwarantowany dowóz i posiłek w formie obiadu.
      Skierowanie do Dziennego Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu. Przewidziana liczba uczestników wynosi 15 osób.
      Ważne jest aby osoby chętne jak najszybciej zgłaszały się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, ponieważ o uczestnictwie będzie decydowała m.in. kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby zostaną zapisane na rezerwową listę osób oczekujących.
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu udzieli osobom zainteresowanym wszelkich informacji związanych z działalnością Dziennego Domu ,,Senior +” w Przyłęku.
      Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny nr tel. 44 7584016


      USTAWA "ZA ŻYCIEM"

      2017-03-28

      Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

      W załączeniu informator!

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


       Wynik naboru

       2017-03-16

       W załączeniu informacja o wynikach naboru

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Drugi etap rekrutacji na stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych"

        2017-03-10

        14 marca 2017r o godz. 12

        czytaj całość publikacji "Drugi etap rekrutacji na stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych""

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Nabór na wolne stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych"

         2017-02-16

         Szczegóły w zakładce Nabory na stanowiska


         Rusza projekt pt. „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”.

         2017-01-30

         Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
         Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia min. 108 osób spośród 120 osób pochodzących z obszarów wiejskich, zamieszkujących w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, po 29 roku życia pozostających bez pracy.
         W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
         – identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania,
         – poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
         – wysokiej jakości szkolenia (wybierane zgodnie ze ścieżką określoną w IPD) umożliwiające zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze srebrnej gospodarki czy regionalnych inteligentnych specjalizacji,
         – staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,
         – indywidualne pośrednictwo pracy
         W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

         UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

         Więcej informacji:
         http://stowarzyszenieprorew.pl/twoja-szansa/

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

          2017-01-10

          Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
          Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

          W związku z powyższym osoby zainteresowane pomocą żywnościową po wydanie skierowania zgłaszają się do siedziby GOPS w Paradyżu. W celu ustalenia dochodu należy przedłożyć aktualne dokumenty o dochodach rodziny.

          Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie nr tel. 447584016


          ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE

          2016-12-22

          ORGANIZOWANE DLA OSÓB W WIEKU 65+

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Życzenia

           2016-12-22

           Boże Narodzenie 2016

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Nabór na stanowisko asystenta rodziny

            2016-07-12

            W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Paradyż w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             INFORMACJA

             2016-04-22

             Osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wydawanej przez Fundację "Ostoja" w Opocznie informujemy, iż dystrybucja żywności zostaje przedłużona o kolejne 2 m-ce, czyli do 30.06.2016r


             Od 21.03.2016r trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd"

             2016-04-05

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako realizator programu „Aktywny Samorząd” informuje, że będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie od dnia 21-03-2016 roku.
             Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
             1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
             2. dla Modułu II:
             – do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
             – do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
             Więcej informacji na stronie internetowej PFRON - https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html i http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3099,Aktywny-samorzad-dla-studentow.html oraz www.pcpropoczno.pl lub pod nr tel. 44 7361464.


             PROGRAM RODZINA 500 PLUS

             2016-03-25

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyż informuje, że wydawane są na bieżąco wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - program 500 plus. W/w wnioski dostępne są do pobrania i uzupełnienia w siedzibie tutejszego Ośrodka od godz. 7.30 - 15.30.

             czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500 PLUS"

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Akrywny Samorząd 2016r

              2016-03-23

              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż Zarząd PFRON w dniu 22 lutego 2016 przyjął uchwałę nr 3/2016 dotyczącą kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujące realizatorów
              pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zgodnie, z którą osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON.

              Dołączone pliki:


              Życzenia

              2016-03-23

              Wielkanoc 2016

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Program Rodzina 500 plus

               2016-02-25

               logo

               Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych
               warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne
               dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie
               dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

               czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500 plus "

               Dołączone pliki:


               ZAPROSZENIE

               2016-01-22

               Wójt Gminy Paradyż i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
               w dniu 3 lutego 2016r, organizują "KARNAWAŁOWE SPOTKANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" na które serdecznie zapraszają niepełnosprawną młodzież, dzieci i ich opiekunów.

               Spotkanie odbędzie się w Sali Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Paradyżu. Rozpoczęcie imprezy o godz.14oo
               W programie:
               spotkanie z władzami Gminy Paradyż, upominki, poczęstunek oraz wesoła zabawa którą zapewni DJ Marmatt

               Zainteresowanych prosimy o kontakt
               tel. 44 7584016

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Życzenia

                2015-12-22

                świąteczne

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana

                 Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

                 2015-12-22

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przypomina rodzicom i opiekunom, którzy chcieliby od stycznia 2016 r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, że należy zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


                 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

                 2015-12-22

                 Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
                 Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
                 Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
                 Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
                 Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
                 Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

                 Osoby zainteresowane wydaniem skierowania proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paradyżu.


                 Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

                 2015-08-21

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od września do grudnia 2015r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

                 czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach "


                 UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

                 2015-02-27

                 W załączeniu zamieszczamy aktualny wniosek wraz z załącznikami, oraz aktualnym katalogiem ulg.

                 Dołączone pliki:


                 UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

                 2015-01-23

                 Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

                 1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
                 2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
                 3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
                 4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
                 5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
                 6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
                 7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
                 w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

                 czytaj całość publikacji "UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny"

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlana

                 Dołączone pliki:


                 V Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne

                 2015-01-20

                 W dniu 10 stycznia 2015r. po raz piąty w naszej Gminie odbyło się Integracyjne Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne. Impreza podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowana została dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób samotnych. Spotkanie odbyło się na dużej sali gimnastycznej ZSS w Paradyżu.
                 Tradycyjnie goście nie zawiedli. W tym roku w spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób! Jesteśmy zadowoleni, że z roku na rok spotkanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
                 Organizacją spotkania, podobnie jak w latach poprzednich, zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy pomocy pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych, stażystów oraz pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu.
                 Spotkanie rozpoczęło przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Paradyżu pod kierunkiem Pani Barbary Małeckiej oraz Pani Bogumiły Polinceusz.
                 Wszystkich zebranych gości serdecznie powitał Wójt Gminy Pan Wojciech Rudalski, ksiądz Dziekan Adam Myszkowski, ksiądz Proboszcz Wacław Sztandera, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Artur Bagieński oraz Pani Jadwiga Morawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu otwierając tym samym oficjalnie spotkanie. W tej części usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i noworocznych życzeń.
                 Następnie wszyscy zebrani połamali się opłatkiem i zostali zaproszeni na obiad. Po obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna podczas której, kolejny raz Seniorzy pokazali, co to znaczy dobra zabawa. Dla uczestników spotkania przygotowane były dodatkowe atrakcje w formie trzech konkursów: wiedzy o Gminie Paradyż, śpiewu i tańca. Tradycyjnie wszystkich biorących udział w konkursach obdarowano skromnymi upominkami.

                 Jesteśmy zadowoleni, że poprzez organizację spotkania mogliśmy sprawić Państwu radość. Niech załączona galeria zdjęć będzie chwilą wspomnień i zaproszeniem do udziału w kolejnych edycjach.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (149 fot.)...


                  9 STYCZNIA 2015r - PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O KARCIE DUŻEJ RODZINY

                  2015-01-19

                  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Znalazł się w niej m.in. zapis o gwarantowanych ulgach na przejazdy kolejowe dla rodzin wielodzietnych.

                  czytaj całość publikacji "9 STYCZNIA 2015r - PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O KARCIE DUŻEJ RODZINY"


                  ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

                  2014-12-23

                  Wszystkim Klientom i Sympatykom naszej instytucji życzymy Świąt
                  wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i zadowolenie,
                  aby Nowy Rok spełnił wszelkie marzenia, był pełen wiary, szczęścia i powodzenia.

                  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   Uroczyste podsumowanie IV edycji projektu

                   2014-11-28

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                   27 listopada 2014r. odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno – podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok” jako ostatnie działanie środowiskowe zaplanowane podczas tegorocznej edycji.

                   czytaj całość publikacji "Uroczyste podsumowanie IV edycji projektu"

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


                    Kurs „Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci” w obiektywie

                    2014-11-10

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                    Szczęśliwe uczestniczki projektu w nowej odsłonie.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


                     Kurs zawodowy „Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci”

                     2014-11-04

                     link do strony www.efs.gov.pl

                     link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. rozpoczął się „Kurs wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci” realizowany w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                     czytaj całość publikacji "Kurs zawodowy „Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci”"

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                      Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

                      2014-10-30

                      Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 27.05.2013 r. istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
                      Dostępny jest system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełna rejestracja internetowa, dzięki czemu łatwiej i szybciej skorzystać będzie można z usługi rejestracji. Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail oraz założenia konta na portalu Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia - praca.gov.pl.

                      Zgłoszenie do rejestracji przez Internet:
                      W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznacza najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail dotrze potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.

                      czytaj całość publikacji "Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy"

                      Dołączone pliki:


                      OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

                      2014-10-23

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniach 21 i 22.10.2014 r. w ramach projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok” odbył się kolejny moduł szkolenia zawodowego – obsługa kas fiskalnych.
                      W szkoleniu brało udział 8 uczestników projektu. Zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych odbywały się w budynku Urzędu Gminy w Paradyżu. W ramach szkolenia uczestnicy projektu nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                       Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu

                       2014-10-13

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                       10 października 2014r byliśmy na brawurowej i niezwykle zabawnej komedii kryminalnej „Szalone nożyczki".
                       W wyjeździe wzięło udział 11 osób, w tym: uczestnicy tegorocznej edycji projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok", osoby z ich otoczenia, oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu czuwający nad realizacją projektu.
                       Po spektaklu byliśmy na kolacji w "Karczmie Jaś i Małgosia". Sądząc po wyrażanych w drodze powrotnej opiniach, wyjazd był niezwykle udany, a sztuka pozostawiła wiele śmiesznych wspomnień.

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                        Praktyczna część kursu zawodowego

                        2014-10-08

                        link do strony www.efs.gov.pl

                        link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                        20 września 2014r uczestnicy rozpoczęli praktyczną część kursu zawodowego " Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych". Zajęcia odbywają się w pracowni tematycznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich, pod okiem nauczyciela zawodowego p. Hanny Zielińskiej.

                        czytaj całość publikacji "Praktyczna część kursu zawodowego"

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


                         Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci"

                         2014-09-30

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         W dniu 29.09.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro dotyczącego organizacji i przeprowadzenia "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                         czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" "


                         JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

                         2014-09-19

                         Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

                         Pamiętaj!

                         Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

                         Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/ w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

                         Dołączone pliki:


                         Ruszyło szkolenie zawodowe

                         2014-09-13

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         12-go września ruszył kurs zawodowy Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych - obejmujący m.in.: przepisy BHP, przygotowanie i podawanie posiłków, zasady nakrywania i zdobienia stołów, zasady profesjonalnej obsługi w małej gastronomii, sporządzanie i serwowanie dań z prezentacją umiejętności pozyskanych przez kursantów, oraz obsługę kas fiskalnych.
                         W ramach kursu dodatkowo uczestnicy będą mieli wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, otrzymają materiały szkoleniowe i odzież ochronną, która pozostanie ich własnością.

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          Zapraszamy do składania ofert

                          2014-09-12

                          link do strony www.efs.gov.pl

                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

                          Dołączone pliki:


                          Trwa przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów dożywiania szkolnego

                          2014-09-01

                          Informujemy, że trwa przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów dożywiania szkolnego, na okres od września do grudnia 2014r.
                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż tą formą pomocy będą objęte dzieci w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. kwoty 684,00 zł, a w rodzinie występuje minimum jedna z niżej wymienionych dysfunkcji:
                          • ubóstwo;
                          • sieroctwo;
                          • bezdomność;
                          • bezrobocie;
                          • niepełnosprawność;
                          • długotrwała lub ciężka choroba;
                          • przemoc w rodzinie;
                          • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
                          • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
                          • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
                          • alkoholizm lub narkomania;
                          • zdarzenie losowe.

                          W celu uzyskania w/w pomocy wymagane są dokumenty:
                          • zaświadczenie o wysokości dochodów brutto, netto wraz z rozpisanymi składkami za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku osób pracujących zawodowo)
                          • odcinek świadczenia emerytalnego/rentowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku osób pobierających wskazane świadczenie)
                          • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
                          • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z PUP o fakcie zarejestrowania oraz uprawnień do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, od m-ca sierpnia pobieramy drogą elektroniczną !!!
                          • ostatnia wpłata KRUS (w przypadku osób pracujących w rolnictwie i opłacających składkę KRUS).

                          Wniosek dostępny w siedzibie GOPS.


                          Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

                          2014-07-29

                          link do strony www.efs.gov.pl

                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                          28 lipca nasze uczestniczki odbyły indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Konsultacje głównie miały na celu sprecyzowanie potrzeb BO w zakresie kursów zawodowych. Od 4 sierpnia 2014r rozpoczynamy grupowe spotkania z doradcą zawodowym.

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                           Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KRD)

                           2014-06-24

                           Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. rozpoczęło się wdrażanie ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych, polegającego na przyznaniu osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny (KDR).

                           Podstawa prawna funkcjonowania programu:
                           - Uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
                           - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

                           Celem programu jest:
                           • promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku;
                           • umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych;
                           • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

                           Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
                           • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
                           • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;
                           • dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn, zm.).

                           czytaj całość publikacji "Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KRD)"

                           Dołączone pliki:


                           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w ramach Interwencji Kryzysowej uruchomiło dodatkową usługę

                           2014-06-24

                           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że od dnia 19.05.2014r. uruchomiono dodatkową usługę w ramach Interwencji Kryzysowej.
                           Pracujący w Zespole Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego specjaliści, będą mogli w sytuacji nagłego zdarzenia (zagrożenia życia lub zdrowia) uczestniczyć w interwencji podejmowanej przez Policję.

                           Harmonogram dyżurów i numer telefonu pod którym będzie można się kontaktować:
                           Poniedziałek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Dorota Wiktorowicz
                           Wtorek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Marta Milczarczyk
                           Środa - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik
                           Czwartek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Ewa Białas
                           Piątek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik
                           Sobota - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik

                           Numer telefonu: 786 042 269

                           Od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30-16 00 należy się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pod numerami telefonu: 44 736 14 64; 44 754 25 69


                           Ruszyły pierwsze zajęcia w ramach IV edycji projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok

                           2014-06-23

                           link do strony www.efs.gov.pl

                           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                           W dniu dzisiejszym ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok"” realizowanego przez Ośrodek w 2014 r.
                           W tegorocznej edycji bierze udział 9 mieszkanek gminy Paradyż. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo.
                           Pierwszym instrumentem w jakim biorą udział, to trening kompetencji i umiejętności społecznych. Spotkania mają charakter grupowy i będą liczyć 24 godz.
                           Zajęcia z psychologiem mają na celu integrację uczestników, komunikację interpersonalną i asertywność, podniesienie samooceny oraz umiejętności społecznych. Pierwszy moduł spotkań prowadzi p. Katarzyna Kocowicz reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich.

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                            Zakończono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na realizację i przeprowadzenie szkoleń

                            2014-05-28

                            link do strony www.efs.gov.pl

                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO na realizację usługi: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok", współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                            W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, iż najwyższą liczbę punktów otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/ Centrum Doskonalenia Zawodowego w Końskich ul. Piłsudskiego 82; 26-200 Końskie.
                            W związku z powyższym w/w Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.
                            Pozostali oferenci otrzymają zawiadomienia odrębnym pismem.


                            DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD'' ZE ŚRODKÓW PFRON

                            2014-05-26

                            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych, że od dnia 17.03.2014 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (dotyczy osób niepełnosprawnych) w terminach:
                            Moduł I
                            - od 17.03.2014 r. do 30.09.2014r.
                            Moduł II
                            - od 17.03.2014 r. do 30.03.2014r.
                            - od 31.03.2014 r. do 30.09.2014r.

                            czytaj całość publikacji "DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD'' ZE ŚRODKÓW PFRON"


                            PODPISANY ANEKS

                            2014-05-12

                            link do strony www.efs.gov.pl

                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                            9 maja 2014r. podpisano aneks dotyczący przyznania dofinansowania na realizację projektu w roku bieżącym.
                            Kwota dofinansowania - 44.758,95 PLN
                            Wkład własny gminy - 5.251,05 PLN


                            ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

                            2014-05-12

                            link do strony www.efs.gov.pl

                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                            W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                            Dołączone pliki:


                            JESTEŚ ZAINETERESOWANY UDZAŁEM W TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU ZAPRASZAMY!

                            2014-01-28

                            link do strony www.efs.gov.pl

                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                            Jeśli spełniasz poniższe kryteria:
                            • jesteś mieszkańcem Gminy Paradyż w wieku 15-64 lata …
                            • jesteś osobą bezrobotną, lub nieaktywną zawodowo …
                            • korzystasz z pomocy GOPS w Paradyżu …
                            • czujesz się osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym…
                            • chcesz bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…
                            zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu. Rekrutacja trwa do - 31.03.2014r.

                            W załączeniu :
                            - regulamin rekrutacji i uczestnictwa
                            - formularz rekrutacyjny, który należy złożyć w Biurze Projektu (siedziba GOPS) do 31-03-2014r.

                            Dołączone pliki:


                            IV EDYCJA PROJEKTU

                            2014-01-27

                            link do strony www.efs.gov.pl

                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                            27 stycznia 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu złożył kolejny wniosek o dofinansowanie działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, a jednocześnie chętnych do aktywizacji społeczno - zawodowej. Aktualnie jest na etapie oceny przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


                            KOMUNIKAT !!!

                            2014-01-23

                            SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PARADYŻ

                            W związku z zapowiadanymi znacznymi spadkami temperatur zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Paradyż o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj. osoby bezdomne, chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku lub też znajdujące się pod wpływem alkoholu.
                            Dla takich osób trudne warunki zimowe stanowią duże zagrożenie dla ich zdrowia i życia. To oni w pierwszej kolejności stają się ofiarami mrozów.
                            NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS INNYCH !!!!!
                            Prosimy o informowanie o wszystkich zauważonych osobach potrzebujących naszej pomocy !!!!
                            W CAŁYM KRAJU ZDARZAJĄ SIĘ PRZYPADKI ZAMARZNIĘĆ LUDZI. NIE POZWÓLMY, BY NASTĘPNĄ OFIARĄ BYŁ MIESZKANIEC NASZEJ GMINY !!!!
                            Prosimy o wzmożoną współpracę wszystkich mieszkańców z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Urzędu Gminy. Wspólne działania pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń dla mieszkańców gminy Paradyż.
                            Telefon kontaktowy w godzinach: od 7.30 do 15.30 - 44 758-40-16
                            Telefon kontaktowy w godzinach: od 15.30 do 7.30 - 44 758-40-07
                            Telefony całodobowe: 112 lub 997


                            WYNIK PROCEDURY NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

                            2013-12-19

                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy głównej księgowej została wybrana - Pani Katarzyna Owczarczyk zamieszkała Krasik gm. Paradyż.
                            Uzasadnienie dokonanego wyboru:
                            Pani Katarzyna Owczarczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku głównego księgowego.


                            FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!

                            2013-12-06

                            link do strony www.efs.gov.pl

                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                            5 grudnia 2013r odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno – podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok” jako ostatnie działanie środowiskowe zaplanowane podczas tegorocznej edycji.

                            czytaj całość publikacji "FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!"

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...


                             NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

                             2013-12-02

                             KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PARADYŻU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
                             Szczegóły w załączniku.

                             Dołączone pliki:


                             Zakończyliśmy cykl spotkań dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne.

                             2013-11-04

                             link do strony www.efs.gov.pl

                             link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                             30 października 2013r w ramach aktywnej integracji zakończyliśmy cykl spotkań dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne.
                             Nasze benefiicjentki odbyły trening kompetencji rodzicielskich, który dostarczył im współczesnej wiedzy psychologicznej na temat skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci, a także prostych i sprawdzonych narzędzi do pokonywania problemów wychowawczych. Zajęcia służyły tworzeniu właściwych relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi oraz pomiędzy rodzeństwem.
                             Dużym zainteresowaniem cieszyły się również, zajęcia grupy wsparcia. W trakcie tych spotkań matki dzieliły się własnymi doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Wymieniały informacje dotyczące leczenia dzieci, współpracy ze specjalistami, pozyskiwania funduszy na turnusy rehabilitacyjne. Dowiedziały się jakie są kroki do założenia stowarzyszenia, dlatego mamy nadzieję, że owocem tegorocznej edycji, będzie z czasem powstanie w naszej gminie - stowarzyszenia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlana

                              BYLIŚMY W TEATRZE

                              2013-09-23

                              link do strony www.efs.gov.pl

                              link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                              20.09.2013r uczestnicy projektu wraz z zespołem projektowym sympatycznie i miło spędzili wspólne popołudnie, którego główną atrakcją był spektakl w Teatrze Powszechnym w Radomiu "Szalone nożyczki". Brawurowa i niezwykle zabawna komedia była dla wszystkich ogromną dawką humoru.
                              W uroczej scenerii "wiejskiej chatki Jasia i Małgosi" zjedliśmy wspólny posiłek. Podczas całego wyjazdu nie brakowało tematów do rozmów. W drodze powrotnej wspólnie dokonaliśmy oceny zrealizowanych działań i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze mamy w planach tegorocznej edycji.
                              Wszyscy doszli do wniosku, że ten wyjazd był wesołym przerywnikiem szarej codzienności.

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                               OSTATNI MODUŁ - TRENING PRACY

                               2013-08-05

                               link do strony www.efs.gov.pl

                               link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                               Sześciodniowy trening pracy pozwolił na integrację i przygotowanie uczestników projektu do zwiększenia aktywności zawodowej. Poprzez naukę funkcjonowania w grupie, analizę aktualnego rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych zostali zmotywowani do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                KURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONY

                                2013-07-23

                                link do strony www.efs.gov.pl

                                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                W dniu 23-07-2013r uczestnicy projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok zakończyli II etap aktywnej integracji - kurs zawodowy "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych".
                                W ramach realizacji praktycznej części kursu powstała inicjatywa zagospodarowania skwerka znajdującego się w centrum Paradyża. Pierwsze zmiany widoczne są już dziś, ale efekt końcowy zobaczymy dopiero wiosną kiedy na klombie zakwitną barwne tulipany, krokusy itd.
                                Od 24-07-2013r uczestnicy rozpoczynają trening pracy.
                                Od 1-08-2013r jedna z kursantek rozpoczyna trzymiesięczny staż w ramach którego m.in. będzie dbała o powstały skwerek.

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                 II GRUPA BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEGO PROJEKTU ROZPOCZĘŁA CYKL SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM

                                 2013-06-21

                                 link do strony www.efs.gov.pl

                                 link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                 Dziś deklaracje uczestnictwa podpisali uczestnicy II grupy tegorocznej edycji projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" - matki niepełnosprawnych dzieci.
                                 21 czerwca 2013r grupa rozpoczęła trening kompetencji i umiejętności społecznych "Uwierz w siebie".
                                 Zajęcia prowadzi psycholog mgr Maja Zawadzka.

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                  RUSZAMY Z REALIZACJĄ SZKOLEŃ

                                  2013-06-10

                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                  link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                  Dnia 10 czerwca 2013 r. rozpoczęła się realizacja szkoleń III edycji projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                  I grupa beneficjentów ostatecznych (osoby bezrobotne) rozpoczęły zajęcia obejmujące trening kompetencji społecznych z warsztatem w zakresie treningu kompetencji życiowych.
                                  Zajęcia prowadzi trener p. Andrzej Sapikowski

                                  Dołączona galeria:

                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                   Wybrano najkorzystniejszą ofertę

                                   2013-05-28

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                   W prowadzonym postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi Zapytania ofertowego nr 1/2013, oraz 1 oferta niekompletna.
                                   W wyniku analizy złożonych ofert, najwyższą łączną liczbę punktów tj. 87,70 uzyskało Konsorcjum Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski ul. Malczewskiego 11/49; 35-114 Rzeszów Partner : Fundacja Nadzieja dla Rodzin ul. Mikołaja Kopernika 22; 87-100 Toruń. W oparciu o przyjęte kryteria oceny, oferta ta jest najkorzystniejsza i w/w Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.
                                   Wszyscy oferenci otrzymają zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odrębnym pismem.


                                   ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

                                   2013-05-14

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                   W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji tegorocznej edycji projektu, przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                   Dołączone pliki:


                                   Podpisaliśmy Aneks

                                   2013-05-10

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                   9 maja 2013r. podpisaliśmy Aneks do umowy ramowej dotyczącej realizacji Projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok".


                                   Rusza pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD " 2013

                                   2013-03-21

                                   Program skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
                                   O szczegóły można pytać w siedzibie PCPR w Opocznie ul. Armii Krajowej 2, pokój nr 1 , tel. 044 754-25-69
                                   Więcej informacji dostępne na stronie internetowej www.centrumopoczno.w.interia.pl

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlana

                                    Będzie III edycja projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK”

                                    2013-01-15

                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                    Będzie trzecia edycja projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                    czytaj całość publikacji "Będzie III edycja projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK”"


                                    ZAPROSZENIE

                                    2013-01-02

                                    Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu wraz z Wójtem Gminy
                                    Wojciechem Rudalskim serdecznie zapraszają Wszystkich, którzy ukończyli 65 rok życia
                                    na III INTEGRACYJNE SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE
                                    które odbędzie się 5 stycznia 2013r, w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu.
                                    Rozpoczęcie imprezy o godz.15.


                                    Finał II edycji projektu systemowego!

                                    2012-12-03

                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                    W dniu 29 listopada 2012r. odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno – podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok” jako ostatnie zaplanowane podczas tegorocznej edycji działanie środowiskowe.

                                    czytaj całość publikacji "Finał II edycji projektu systemowego!"

                                    Dołączona galeria:

                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (37 fot.)...


                                     Zakończyliśmy realizację kursów zawodowych

                                     2012-10-25

                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                     link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                     W miesiącu sierpniu zakończyliśmy kurs "Pracownik budowlany robót wykończeniowych", a w październiku "Bukieciarz florysta z obsługą kas fiskalnych".

                                     czytaj całość publikacji "Zakończyliśmy realizację kursów zawodowych"

                                     Dołączona galeria:

                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (27 fot.)...


                                      Dodatkowy instrument w aktywnej integracji

                                      2012-10-01

                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                      W trakcie realizacji kontraktów socjalnych włączono jeszcze jeden instrument aktywizacji edukacyjnej, polegający na sfinansowaniu 2 osobom kursu prawa jazdy Kat. B wraz z jednym podejściem do egzaminu państwowego. Zdobycie dodatkowych umiejętności pozwoli na poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania.

                                      Dołączona galeria:

                                      nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                       Rozpoczęto kurs

                                       2012-09-04

                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                       W dniu 27.08.2012r w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" 5 kobiet z terenu gminy Paradyż, rozpoczęło kurs "Bukieciarz - florysta z obsługą kas fiskalnych"

                                       czytaj całość publikacji "Rozpoczęto kurs "

                                       Dołączona galeria:

                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                        Zapytanie ofertowe - kurs prawa jazdy Kat. B

                                        2012-09-03

                                        link do strony www.efs.gov.pl

                                        link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                        W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji niniejszego projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat B w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kod CPV 80411200-0)

                                        Dołączone pliki:


                                        Wycieczka do Wrocławia

                                        2012-08-24

                                        link do strony www.efs.gov.pl

                                        link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                        W dniach 20-22.08.2012r. w ramach kolejnych działań środowiskowych projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" jego uczestnicy, osoby z otoczenia oraz część personelu projektowego zwiedzali stolicę województwa dolnośląskiego - Wrocław.

                                        czytaj całość publikacji "Wycieczka do Wrocławia"

                                        Dołączona galeria:

                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


                                         OGŁOSZENIE

                                         2012-08-10

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, ogłasza zbiórkę mebli i sprzętów AGD i RTV.
                                         Osoby, które chciałyby wesprzeć potrzebującą proszone są o kontakt z ośrodkiem pomocy.

                                         Sprawa pilna!


                                         RUSZYŁ KURS ZAWODOWY

                                         2012-08-09

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                         30 lipca 2012 r. ruszył pierwszy kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działaniE 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
                                         Tym razem 4 uczestników zdobędzie kwalifikacje do pracy w zawodzie „Pracownik budowlany robót wykończeniowych".

                                         Dołączona galeria:

                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                          Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na przerowadzenie kursów zawodowych

                                          2012-07-17

                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi
                                          - przeprowadzenia kursów zawodowych pn. " Pracownik budowlany robót wykończeniowych" i "Bukieciarz - florysta + obsługa kas fiskalnych" w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożył Ośrodek Szkoleniowy "A.T" s.c. w Opocznie i w/w powierzono realizację zamówienia.


                                          Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe

                                          2012-07-02

                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                          W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji niniejszego projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kod CPV 80500000 - 8)

                                          Dołączone pliki:


                                          26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie

                                          2012-06-28

                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                          Uczestnicy projektu i ich dzieci wspólnie spędzili cały dzień w Krainie Dinozaurów. Po przyjeździe podczas gdy dorośli dowiadywali się jakie korzyści w zakresie inicjatyw lokalnych płyną z aktywnych działań Stowarzyszenia „BAŁTEK”, dzieci pod okiem opiekunów, turystycznym wozem konnym zwiedzali malowniczą okolicę. Następnie po wspólnym obiedzie zwiedzaliśmy JuraPark Bałtów i Muzeum Jurajskie. Kolejną atrakcją była podróż przez bałtowskie safari amerykańskim schoolbusem. Szczególnym miejscem dla naszych pociech był kolorowy Park Rozrywki pełen ciekawych atrakcji. Mimo kapryśnej pogody „projektowa rodzinka” pozytywnie oceniła pierwszy wspólny integracyjny wyjazd.

                                          Dołączona galeria:

                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


                                           18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem

                                           2012-06-25

                                           link do strony www.efs.gov.pl

                                           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                           18-06-2012r. uczestnicy projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" rozpoczęli grupowy i indywidualny trening kompetencji psychospołecznych. Spotkania mają na celu zajęcia dotyczące: zarządzania czasem, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów, budowania poczucia własnej wartości, postawy asertywnej.

                                           Dołączona galeria:

                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                            Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację wycieczki

                                            2012-06-25

                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - organizacji trzydniowej wycieczki do Wrocławia dla grupy 20- to osobowej, w ramach działań środowiskowych projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok"
                                            Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyło - Biuro Turystyki "PEREŁKA" ul. Narutowicza 127/58 w Łodzi i w/w powierzono realizację zamówienia.


                                            Zapytanie ofertowe dotyczące usługi - organizacja trzydniowej wycieczki do Wrocławia

                                            2012-06-08

                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                            Organizacja trzydniowej wycieczki do Wrocławia dla grupy 20- to osobowej, w ramach działań środowiskowych projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok" (Kod CPV 63511000-4)

                                            Dołączone pliki:


                                            RUSZYŁA REALIZACJA DZIAŁAŃ

                                            2012-06-01

                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                            W dniu 30.05.2012r. ruszyła realizacja spotkań w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako pierwsze ruszyły warsztaty z doradcą zawodowym - Panią Marleną Lenarcik.


                                            Ogłoszenie o wynikach postępowania

                                            2012-05-18

                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usług:
                                            • grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe
                                            • grupowe i indywidualne doradztwo psychologiczne
                                            Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożył Ośrodek Szkoleniowy "A.T" s.c. w Opocznie i w/w powierzono realizację zamówienia.


                                            Podpisanie Aneksu do umowy ramowej w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok"

                                            2012-05-10

                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu od stycznia 2012r. realizuje II edycję projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok". W związku z tym w dniu 27 kwietnia 2012r. podpisano aneks do umowy ramowej na 2012r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Paradyż w sprawie realizacji w/w projektu.
                                            Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” , Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
                                            Budżet projektu wynosi 120.547,49 zł , z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwota 107.890,00 zł (środki z Unii Europejskiej + budżet państwa), wkład własny Gminy Paradyż w ramach projektu wynosi 12.657,49 zł.


                                            WYNIKI REKRUTACJI

                                            2012-03-15

                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniu 13.03.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok". Działając zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w II edycji projektu, dokonano ostatecznej kwalifikacji kandydatów. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 9 osób - 5K /4M. Utworzono również listę rezerwową.


                                            "BAWMY SIĘ" - spotkanie dla dzieci i młodzieży

                                            2012-02-15

                                            14 lutego 2012r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu zorganizowali imprezę dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Paradyż.
                                            Spotkaniu towarzyszyło hasło \"BAWMY SIĘ\", a głównym jego celem, było urozmaicenie \"walentynkowego popołudnia\" osobom, które rzadko mają możliwość wyjścia z domu i spędzenia czasu wolnego z rówieśnikami. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób.
                                            Zebranych powitali Wójt Gminy Pan Wojciech Rudalski oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Markiewicz. Imprezę prowadził didżej Adam, który swoim profesjonalnym podejściem szybko porwał gości w taneczne harce. Organizatorzy przygotowali poczęstunek w formie szwedzkiego stołu na którym królowały: kolorowe kanapki, ciastka, owoce, soki i inne łakocie. Podczas imprezy zaproszeni goście otrzymali upominki.
                                            Tego popołudnia na twarzach naszych milusińskich nie brakowało uśmiechu i radości. Wójt Gminy Paradyż Pan Wojciech Rudalski obserwując panującą, miłą atmosferę, żegnając gości oświadczył, iż za rok taka impreza też się odbędzie i już dziś na nią serdecznie zaprasza.

                                            Dołączona galeria:

                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                             Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                             2012-01-20

                                             Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                                             czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"


                                             Projekt

                                             2012-01-15

                                             link do strony www.efs.gov.pl

                                             link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                             Informacja dotycząca rekrutacji

                                             Dołączone pliki:


                                             przejdź do góry...

                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
                                             Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                             Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji