Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Spotkanie Noworoczno- Integracyjne w Przyłęku

Data publikacji: 2020-02-05

23 stycznia odbyło się Noworoczne Spotkanie Integracyjne uczniów Szkoły Podstawowej w Przyłęku, Seniorek z Dziennego Domu "Senior+" w Przyłęku z mieszkańcami Przyłęka. Na początku Pani Marta Sroczyńska przywitała przybyłych gości, kolejno głos zabrała Dyrektor SP w Przyłęku - Pani Grażyna Piekarska oraz Przewodniczący Rady Gminy w Paradyżu - Pan Antoni Morawski. Na spotkaniu pojawiły się również Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Jadwiga Morawska oraz Skarbnik Gminy Paradyż - Pani Iwona Ciach. Po przemówieniach Seniorki zaśpiewały góralskie życzenia. Kolejno część artystyczną zaprezentowali uczniowie ze Szkoły. Na zakończenie, Senioritki zachęcały do wspólnego odśpiewania znanych kolęd. Po części artystycznej, gości zaproszono na poczęstunek. Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego odzewu.

Spotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w PrzyłękuSpotkanie Noworoczno- Integracyjne w Przyłęku

Dzień Niepodległości

Data publikacji: 2019-11-12

11 listopada w naszej Gminie odbyły się uroczyste obchody 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły się o godz.9.00 przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Paradyżu, skąd wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny w Paradyżu, gdzie odmówiona została modlitwa za zmarłych poległych za Ojczyznę. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem " Ku Czci Odzyskania Niepodległości w 1918r.", a następnie w Kościele parafialnym w Paradyżu, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz część artystyczna. Ostatnim punktem uroczystości był koncert, który odbył się o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu. Panie Seniorki wystąpiły z dwoma utworami pt. "Rozkwitały pąki białych róż" i "Od Rosyji jadę". Dzienny Dom Senior+ w Przyłęku wystąpił w składzie : p. Wioleta Półchłopek-Jabłońska, p. Janina Antos, p.Teresa Oleś, p. Zofia Kacprzyk, p. Zofia Oleksik. Akompaniament - Aneta Melka i Krystian Olszewski.

Dzień NiepodległościDzień NiepodległościDzień NiepodległościDzień NiepodległościDzień NiepodległościDzień Niepodległości
Zobacz także: archiwum "Dzienny Dom Senior + w Przyłęku" (archiwum)...