Kontakt


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

ul. Konecka 4
26-333 Paradyż
tel. (44) 758 40 16
faks (44) 758 40 24

powiat: opoczyński
województwo: łódzkie
NIP: 768-16-12-793
Regon 590778892
godziny pracy: 7.30 - 15.30
e-mail: gopsp@go2.pl

Adres strony internetowej : www.paradyz.gopsinfo.pl
Adres internetowy Biuletynu Informacji Publicznej gminy Paradyż:
www.bip.gminaparadyz.pl
Adres skrytki ePUAP: /gopsparadyz/skrytka
Adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail : gopsp.iodo@go2.pl

Kierownik

mgr Jadwiga Morawska

Pracownicy socjalni:

mgr Dorota Przybyła – starszy pracownik socjalny
mgr Beata Smardzewska – starszy pracownik socjalny

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

mgr Wiesława Olczyk
mgr Anna Kędziora

Asystent rodziny

Joanna Betka

Dzienny Dom Senior + w Przyłęku

Marta Sroczyńska

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji