Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2018-01-22

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
• promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
• wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
• zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
• umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?
• Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego
Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
• Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.bip.lodzkie.pl
• Karta wydawana jest bezpłatnie
• Karta jest bezterminowa
Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
• złożenie wniosku
Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?
• Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00
• Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych
• Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
• Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości
• Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

http://www.rcps-lodz.pl/images/Pobieranie/2017/2017-12-22-MenuG-Senior/Wniosek-o-_KSWL.pdf


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji