Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

2020-03-16

1. Sanepid – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do Ośrodka Pomocy Spolecznej.
2. Ośrodek Pomocy Spolecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spis organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową wraz z kontaktami. ( Będą to w szczególności: Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas)
4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontakyuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, WOT oraz OSP.
6. GOPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej w celu przekazania informacji, skąd należy odebrać żywność i do kogo ją dostarczyć.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom poddanym kwarantannie.Niesiemy pomoc w sytuacji kryzysowej.

Jeśli chodzi o opiekę nad zdrowymi osobami np. starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi - to jako pracownicy pomocy społecznej – stale wspieramy i angażujemy się w niesienie pomocy tym osobom np. w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, telefoniczne załatwianie pilnych spraw urzędowych, wtedy jeśli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi).
Prosimy mieszkańców, by ich wizyty w instytucjach pomocowych zostały ograniczone, a kontakt z pracownikami następował z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, e-maila.
Cały czas nie zapominamy i pomagamy tym, którzy dziś nie pozostają w centrum działań służb, a ich sytuacja może być szczególnie trudna.

Telefon kontaktowy Gmminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu: 44 758 4016 wew: 41, 42


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji