Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Finał II edycji projektu systemowego!

2012-12-03

W dniu 29 listopada 2012r. odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno – podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok” jako ostatnie zaplanowane podczas tegorocznej edycji działanie środowiskowe.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Na spotkaniu podsumowującym projekt, spotkali się jego uczestnicy, władze Gminy Paradyż w osobach: Wójt Wojciech Rudalski, Z-ca Wójta Iwona Pluta, Przewodniczący Rady Gminy Paradyż Andrzej Markiewicz, radni Rady Gminy i radni Rady Powiatu - Sławomir Rek i Krzysztof Juszyński, przedstawiciele firmy szkoleniowej - Ewelina Goworek, Anna Kaźmierczyk i Tomasz Milczarek, pracownicy OPS, oraz osoby długotrwale bezrobotne, którym chcieliśmy przybliżyć nasz projekt i zaproponować udział w dalszych jego edycjach.
Spotkanie otworzył Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Jadwiga Morawska, która przywitała zaproszonych gości i uroczyście przedstawiła uczestników projektu i zespół czuwający nad jego realizacją. Pani Kierownik szczegółowo omówiła założenia, zrealizowane działania i osiągnięte rezultaty II edycji projektu systemowego. Następnie głos zabrali Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, którzy mówił o korzyściach płynących z realizacji projektu i jego zadawalających efektach, życzyli uczestnikom uzyskania pracy oraz gratulowali wytrwałości w dążeniu do celu. Wspólnie z Koordynatorem Projektu Dorotą Przybyła wręczyli beneficjentom zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i kursów zawodowych oraz pamiątkowe upominki.
W dniu spotkania OPS na ręce Pani Kierownik otrzymał list gratulacyjny od Zarządu Województwa Łódzkiego, który uroczyście odczytała w imieniu W-ce Marszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego, który nie mógł osobiście wziąć udziału w naszym spotkaniu.
Uwieńczeniem części oficjalnej było obejrzenie przebiegu projektu, na ciekawie przygotowanej dokumentacji fotograficznej. Uczestnicy stwierdzili, że dla nich te zdjęcia - to niezwykła chwila wspomnień.
Spotkanie odbyło się w wesołej andrzejkowej atmosferze. Nie brakowało tańców i śpiewu.
Wszystkim uczestnikom II edycji projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok” dziękujemy za dobrą współpracę. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniach i kursach przyniósł wiele satysfakcji i zadowolenia, a wspólnie spędzone chwile na długo zapiszą się w pamięci. Życzymy powodzenia w życiu osobistym i zawodowym, aby zdobyte umiejętności zaowocowały w najbliższej przyszłości.

Koordynator projektu – Dorota Przybyła

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
    Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji