Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Będzie III edycja projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK”

2013-01-15

Będzie trzecia edycja projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
________________________________________________________________

W styczniu 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu złożył kolejny wniosek o dofinansowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie. Wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu spełnił wymagane kryteria formalne i obecnie jest na etapie oceny merytorycznej przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji