Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

2014-10-30

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 27.05.2013 r. istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
Dostępny jest system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełna rejestracja internetowa, dzięki czemu łatwiej i szybciej skorzystać będzie można z usługi rejestracji. Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail oraz założenia konta na portalu Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia - praca.gov.pl.

Zgłoszenie do rejestracji przez Internet:
W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznacza najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail dotrze potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.

Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie.
Pełna rejestracja internetowa:
Do pełnej rejestracji internetowej wymagane są zeskanowane oryginały dokumentów oraz posiadanie jednego z niżej wymienionych form podpisu pod złożonym wnioskiem:
- bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
- podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
- podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.
Po pozytywnym zweryfikowaniu, przez pracownika Urzędu, złożonych dokumentów osoba rejestrująca się otrzyma drogą elektroniczną (e-mail) zawiadomienie o przyznanym statusie (osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy).
Decyzja administracyjna zostanie przekazana zgodnie ze złożoną w czasie rejestracji deklaracją (np. drogą korespondencyjną lub będzie do pobrania ze swojego konta na portalu Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia).

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji