Terminy wypłat świadczeń


TERMINY WYPŁAT

Gotówkowa wypłata świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej odbywa się w kasie Urzędu Gminy w Paradyżu, ul. Konecka 4, 20-go dnia miesiąca na który zostało przyznane świadczenie, a jeśli przypadnie to na dzień ustawowo wolny od pracy, to wypłata następuje w najbliższym dniu roboczym.

W/w świadczenia na konto bankowe przekazywane są zawsze do 20-go dnia każdego miesiąca.

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji