Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje !!!

Data publikacji: 2021-04-14

Poniżej zamieszczamy link do ważnych materiałów promocyjnych odnośnie szczepień -
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

RUSZA POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Data publikacji: 2021-02-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że rusza wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w roku 2021r.

UWAGA !
Aktualnie żywność będzie wydawana przez "Spółdzielnię Socjalną Ewa"
Adres do odbioru Opoczno ul. Szewska 2.
Osoby zainteresowane pomocą żywnościową prosimyo kontakt telefoniczny tel. 44 7584016

W miesiącu lutym żywność będzie wydawana w dniach 18.02.2021r i 25.02.2021r w godz. od 9.00 do 14.00

Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założone maseczki oraz zachowanie należytej odległości od innych osób).

NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Data publikacji: 2021-01-27

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać:
- od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną przez internet poprzez kanały:

 • bankowość elektroniczna
 • strona empatia.mrips.gov.pl
 • platforma PUE ZUS

- od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu lub za pośrednictwem poczty.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Świadczenie Wychowawcze 500+ - Komu przysługuje?
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- matce,
- ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
- opiekunowi prawnemu dziecka ,
- dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czytaj całość publikacji "NOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+"

Załączniki:

 1. Oświadczenie (plik pdf 270KB)
 2. Informator (plik pdf 156KB)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2020-12-29

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi "Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż". Wybrano ofertę Akademii Innowacji Społecznych, Bieganów 72a, 96 - 316 Międzyborów, której zlecona zostanie realizacja w/w usługi.

Załączniki:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego (plik pdf 1167KB)

Zapytanie ofertowe !

Data publikacji: 2020-12-04

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz usług schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe ! (plik pdf 7041KB)

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W PARADYŻU

Data publikacji: 2020-09-02

W dniu 1 września 2020 roku rozpoczęła działalność uruchomiona przez Gminę Paradyż Placówka Wsparcia Dziennego w budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu.
W otwarciu uczestniczyli Wójt Gminy Paradyż Pan Wojciech Rudalski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu Pani Jadwiga Morawska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. O.P. Armii Krajowej Błysk w Paradyżu Pani Barbara Małecka, Przewodniczący Rady Gminy w Paradyżu Pan Antoni Morawski, Wychowawca Placówki Wsparcia Dziennego Pani Anna Tutajewicz, Gminny Koordynator Projektu Pani Anna Kędziora oraz Rodzice i ich dzieci - uczestnicy Projektu.
Placówka będzie działać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 do 20:00. Jest jednym z działań w ramach projektu konkursowego pn. CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego wiodącym partnerem jest Fundacja Dar dla Potrzebujących.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż. Projekt przewiduje, że obejmie wsparciem 30 uczestników. Planuje się że w ramach działań będą zorganizowane dla dzieci między innymi zajęcia: komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia plastyczne, zajęcia z taekwondo, a raz w roku wyjazd integracyjny. Wszystkie dzieci podczas zajęć będą miały zagwarantowaną lancz np. typu kanapki. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Placówka działa na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu. Okres działania Placówki Wsparcia Dziennego to 3 lata.
Na realizację projektu przeznaczonych zostanie 370.883,40 zł, z czego 311.383,40 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W PARADYŻUPLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W PARADYŻUPLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W PARADYŻU

UWAGA mieszkańcy powiatu opoczyńskiego

Data publikacji: 2020-08-24

W Paradyżu uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Radomskiej im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Wypożyczalnia znajduje się w budynku komunalnym przy ul. Przedborskiej 31.
Od tej chwili mieszkańcy powiatu opoczyńskiego będą mogli nieodpłatnie wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny:
- koncentratory tlenu;
- ssak;
- wózki inwalidzkie z poduszką przeciwodleżynową;
- wózki inwalidzkie dziecięce;
- krzesła toaletowe;
- łóżka rehabilitacyjne z materacem;
- kule ortopedyczne;
- balkoniki;
- materace przeciwodleżynowe;
- podnośnik wannowy.
Sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany będzie osobiście od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 534-929-952. Osoba upoważniona poinformuje o zasadach wypożyczania sprzętu.

RUSZAMY! OD 1 LIPCA 2020 ROKU MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA

Data publikacji: 2020-07-09

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającym się nowym okresem zasiłkowym 2020/2021 ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:
- Świadczenie ,,Dobry Start - wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
- Świadczenia rodzinne,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
- portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
- elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap,
- platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
- systemów teleinformatycznych banków.

Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.
Tegoroczna akcja odbywa się w czasie, kiedy w Polsce obowiązuje stan pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, dlatego też apelujemy do Państwa o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

,,ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET I ZOSTAŃ W DOMU

W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY BEZPOŚREDNIO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PARADYŻU.

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia będzie można składać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2020/2021 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2019.

Czytaj całość publikacji "RUSZAMY! OD 1 LIPCA 2020 ROKU MOŻNA SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE WNIOSKI O ŚWIADCZENIA"

Załączniki:

 1. Terminy wnioskowania (plik pdf 443KB)

UWAGA! RUSZA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Data publikacji: 2020-04-27

Od 4 maja 2020r Fundacja OSTOJA w Opocznie wznawia wydawanie produktów żywnościowych w ramach POPŻ 2014-2020.
Przypominamy, iż mieszkańcy gminy Paradyż mają wyznaczony odbiór w poniedziałki w godz od 8 do 13.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-03-30

Informujemy, że od dnia 31.03.2020r. do odwołania pracownicy GOPS w Paradyżu będą do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej (adres: gopsp@go2.pl) i tradycyjnej oraz poprzez kontakt telefoniczny
44 7584016 lub 518 166 074
Sprawy pilne będą możliwe do załatwienia osobiście tylko, po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.

Tworzymy Placówkę Wsparcia Dziennego (świetlicę) przy Szkole Podstawowej w Paradyżu

Data publikacji: 2020-03-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu w załączeniu udostępnia dla osób zainteresowanych Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - zgłoszenie do udziału w projekcie pt. CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 09- IX. Włączenie społeczne, działania: 02 - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
W ramach tego działania będzie utworzona Placówka Wsparcia Dziennego (świetlica) w budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu, ul. Przedborska 29 przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, zamieszkałych na terenie gminy Paradyż. Placówka Wsparcia Dziennego czynna będzie w godzinach popołudniowych od 15.00 do 19.00, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnym etapem rekrutacyjnym będzie przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. O przyjęciu do projektu zdecyduje Komisja Rekrutacyjna.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 187KB)

MAGAZYN BANKU ŻYWNOŚCI W OPOCZNIE ZAMKNIĘTY !!!

Data publikacji: 2020-03-16

Z uwagi na rozprzestrzeniający się koronawirus, do 30 marca 2020r wstrzymane wydawanie produktów żywnościowych.

Komunikat dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu

Data publikacji: 2020-03-16

Szanowni Państwo!!!
W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Paradyżu.
Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie, bądź za pomocą internetu: wiadomość e-mail (gopsp@go2.pl) lub Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

W wyjątkowo ważnych sprawach możliwy kontakt z pracownikiem za pośrednictwem biura podawczego, znajdującego się przy głównym wejściu do Urzędu Gminy.
Kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
- tel. 44 7584016 wew. 41 lub 518166074 - Kierownik Ośrodka
- tel. 44 7584016 wew. 43 - pracownicy socjalni
- tel. 44 7584016 wew. 42 - świadczenia rodzinne i wychowawcze
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie - tel. alarmowy 609 318 812 lub 44 755 23 29
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim - tel. 44 725 72 09
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opocznie - tel. 695 310 800


Czytaj całość publikacji "Komunikat dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu "

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

Data publikacji: 2020-03-16


1. Sanepid - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do Ośrodka Pomocy Spolecznej.
2. Ośrodek Pomocy Spolecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spis organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową wraz z kontaktami. ( Będą to w szczególności: Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas)
4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontakyuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, WOT oraz OSP.
6. GOPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej w celu przekazania informacji, skąd należy odebrać żywność i do kogo ją dostarczyć.

Czytaj całość publikacji "Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną"

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

Data publikacji: 2020-03-13

Wójt Gminy w Paradyżu ogłasza nabór na stanowisko - Wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Ogłoszenie znajduje się w BIP Gminy Paradyż w zakładce - Ogłoszenia i obwieszczenia Wójta Gminy

UWAGA! RUSZA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Data publikacji: 2020-01-16

20 stycznia 2020r rusza pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Mieszkańcy gminy Paradyż proszeni są o zgłaszanie się po odbiór w poniedziałki.

Rusza nowy projekt

Data publikacji: 2019-08-07

Fundacja OSTOJA imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: Aktywnym być!

Załączniki:

 1. Rusza nowy projekt (plik pdf 145KB)

UWAGA!

Data publikacji: 2019-07-31

Od 1 sierpnia wnioski do GOPS o przyznanie świadczenia 500 plus, Dobry start (300 plus), świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane w wersji papierowej.
Nadal można składać wnioski drogą elektroniczną.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Data publikacji: 2019-06-17

Od 1 lipca 2019 r. przestaje obowiązywać kryterium dochodowe i świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na KAŻDE dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać:
- Od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem konta bankowego, platformy EPUAP lub Emp@tia;
- Od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ WEDŁUG NOWYCH ZASAD"

Istotne zmiany w Karcie Dużej Rodziny !!!

Data publikacji: 2019-01-25

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W załączeniu link do pobrania wniosku i wymaganych oświadczeń.

Załączniki:

 1. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki (plik pdf 84KB)
 2. wniosek o wydanie KDR (plik pdf 99KB)
 3. oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik pdf 82KB)
 4. oświadczenie o pozostawieniu w pieczy zastępczej (plik pdf 81KB)

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Data publikacji: 2019-01-24

W związku ze spadkami temperatur, zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Paradyż o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj. osoby bezdomne, chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku lub też znajdujące się pod wpływem alkoholu. Dla takich osób trudne warunki zimowe stanowią duże zagrożenie. To oni w pierwszej kolejności stają się ofiarami mrozów.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS INNYCH !!!

Prosimy o informowanie o wszystkich zauważonych osobach potrzebujących naszej pomocy !!!!
W CAŁYM KRAJU ZDARZAJĄ SIĘ PRZYPADKI ZAMARZNIĘĆ LUDZI. NIE POZWÓLMY, BY NASTĘPNĄ OFIARĄ BYŁ MIESZKANIEC NASZEJ GMINY !!!!
Prosimy o wzmożoną współpracę wszystkich mieszkańców z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji. Wspólne działania pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń dla mieszkańców gminy Paradyż.

Telefony kontaktowe w godzinach: 7.30 - 15.30 44 758-40-16
Telefon kontaktowy w godzinach: 15.30 - 22.00 44 758-40-07
Telefony całodobowe: 112 lub 997

ZMIANA GODZIN PRACY GOPS

Data publikacji: 2019-01-02

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 r. zostają zmienione godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu.

Ośrodek będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 17:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Data publikacji: 2018-12-21

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Paradyż życzymy wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i samych serdeczności w Nowym Roku !!!ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

ZAPROSZENIE DLA SENIORÓW 65+

Data publikacji: 2018-12-21

Wójt Gminy Paradyż oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają na IX INTEGRACYJNE SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE które odbędzie się 5 stycznia 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu. Rozpoczęcie imprezy od godz. 16.00.

W celach organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr tel. 44 7584016 do dnia 31.12.2018r
Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DLA SENIORÓW 65+ (plik pdf 924KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Data publikacji: 2018-12-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pod nazwą ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż (plik docx 34KB)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2018-12-12

dotyczy : ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (plik pdf 1114KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Data publikacji: 2018-11-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż.
Oferty cenowe można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godz. 15.00.

Szczegóły w załączniku.

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż (plik pdf 160KB)

UWAGA !

Data publikacji: 2018-11-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż mieszkańcy gminy Paradyż uprawnieni do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, po odbiór żywności do Fundacji "Ostoja" w Opocznie zgłaszają się w poniedziałki.

WZROST ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW

Data publikacji: 2018-11-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że od dnia 1 listopada 2018 r. wzrosły kwoty następujących świadczeń, podlegających ustawowej weryfikacji, i aktualnie wynoszą:
- zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł (wzrost o 100 zł) i
- zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).
Rząd zdecydował również, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
- zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95 zł,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia - 90 zł, - powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1 000 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 1 000 zł.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) - są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna.


Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
- kryterium dochodowe ogólne - 674 zł,
- kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosi - 1 922 zł.

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2018-10-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż od dnia 1 października 2018r zmianie uległy zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego.
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł,
b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1763 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) - w wysokości 647 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 1376 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 645 zł;

3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 308 zł.

Świadczenie Dobry start dla ucznia

Data publikacji: 2018-07-19


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r.
Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
Gdzie można pobrać wnioski:
Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r. ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu www.gopsparadyz.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4, po 25 lipca 2018r.

Dla kogo świadczenie dobry start:
Pierwszym rokiem realizacji programu Dobry start jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
- 20 roku życia,
- 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada br. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

UWAGA !!!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start, o przedkładanie indywidualnych rachunków bankowych, aby usprawnić realizację przyznanego świadczenia. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: 44 758 40 16 lub na stronie: www.mpips.gov.pl .


Świadczenie Dobry start dla ucznia

Rusza Podprogram 2018 - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2018-07-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu uprzejmie informuje, że rusza wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Czytaj całość publikacji "Rusza Podprogram 2018 - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

Informacja dotycząca dyżurów Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Opocznie

Data publikacji: 2018-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przedstawia aktualny harmonogram dyżurów specjalistów Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, działającego przy PCPR w Opocznie oraz aktualny harmonogram działania telefonu interwencyjnego w/w Zespołu.
Przypominamy, że Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego mieści się w Opocznie, przy ul. Armii Krajowej 2 (na parterze budynku urzędu pracy) i działa ambulatoryjnie, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w piątek od godziny 14.30 do 19.30. W sobotę, zaś specjaliści pełnią jedynie dyżur telefoniczny od godziny 16.00 do 22.00.

Dyżury specjalistów:
poniedziałek - od godziny 16.00 do 19.00 - pedagog (przemoc w rodzinie, Niebieska Karta, interwencja kryzysowa, porady)
wtorek - od godziny 16.00 do 19.00 - terapeuta rodzinny
środa - od godziny 16.00 do 19.00 - psycholog
czwartek - od godziny 16.00 do 19.00 - pedagog ( profilaktyka uzależnień, terapia indywidualna)
piątek - od godziny 14.30 do 17.30 - psycholog, zaś od godziny 17.30 do 19.30 - prawnik
sobota - od godziny 16.00 do 20.00 - interwencyjny dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 786 042 269.

Harmonogram działania telefonu interwencyjnego (786 042 269):
poniedziałek - czwartek - od godziny 16.00 do 19.00
piątek - od godziny 14.30 do 19.30
sobota - od godziny 16.00 do 22.00.

W dni, w które dyżury pełnią specjaliści telefon interwencyjny działa w czasie dyżurów. Jeśli specjalista przeprowadza w danym momencie terapię, rozmowę itp. telefon może być nieodebrany, jednakże po skończeniu obsługi petenta specjalista oddzwania pod numer, z którego próbowano się połączyć.

Wszyscy specjaliści pracują na umowę zlecenie, dlatego w przypadku nieobecności któregokolwiek z nich, nie ma możliwości zastępstwa osoby.

W związku z powyższym informujemy, że w dniach: 11.07.2018 r., 18.07.2018 r. i 25.07.2018 r. psycholog - Pani Renata Jach będzie nieobecna, a telefon interwencyjny w tych dniach będzie nieczynny.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Data publikacji: 2018-06-27

W dniu 27.06.2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro na realizację usługi pn. ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż.
Wybrano ofertę - ,,Stowarzyszenie MONAR. Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Stąporkowie, ul. Niekłańska 12, 26- 220 Stąporków, któremu zlecona zostanie realizacja w/w usługi.

Oferta dotycząca świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Data publikacji: 2018-06-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pod nazwą ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Załączniki:

 1. Oferta dotycząca świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż (plik docx 34KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data publikacji: 2018-05-28

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Czytaj całość publikacji "KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2018-02-05

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu
ogłasza nabór na stanowisko FIZJOTERAPEUTA w Dziennym Domu " Senior +" w Przyłęku

OGŁOSZENIE

KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Data publikacji: 2018-01-22

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
- promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
- wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
- zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
- umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Czytaj całość publikacji "KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Poszukujemy fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego !!!

Data publikacji: 2018-01-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dla potrzeb funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w Przyłęku, poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego. Zatrudnienie na 1/2 etatu.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 44 7584016.

Rekrutacja osób w wieku 60+ do Dziennego Domu Senior + w Przyłęku

Data publikacji: 2017-12-15

Gmina Paradyż i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informują, że prowadzony jest nabór osób w wieku 60+, chętnych do korzystania ze wsparcia powstającego Dziennego Domu ,,Senior + w miejscowości Przyłęk gm. Paradyż
Dzienny Dom "Senior +" zapewnia Seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, wsparcie w zakresie poprawy jakości ich życia, zapobieganiu dezintegracji społecznej poprzez działania terapeutyczne, kulturalne, społeczne, rekreacyjne, rehabilitacyjne. Jego celem jest również promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności, ograniczenie skutków niepełnosprawności, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie, utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.
Dzienny Dom ,,Senior + będzie funkcjonował przez cały rok od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Uczestnicy będą mieli zagwarantowany dowóz i posiłek w formie obiadu.
Skierowanie do Dziennego Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu. Przewidziana liczba uczestników wynosi 15 osób.
Ważne jest aby osoby chętne jak najszybciej zgłaszały się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, ponieważ o uczestnictwie będzie decydowała m.in. kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby zostaną zapisane na rezerwową listę osób oczekujących.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu udzieli osobom zainteresowanym wszelkich informacji związanych z działalnością Dziennego Domu ,,Senior + w Przyłęku.
Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny nr tel. 44 7584016

USTAWA "ZA ŻYCIEM"

Data publikacji: 2017-03-28

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

W załączeniu informator!USTAWA USTAWA USTAWA USTAWA USTAWA USTAWA USTAWA USTAWA USTAWA USTAWA USTAWA

Wynik naboru

Data publikacji: 2017-03-16

W załączeniu informacja o wynikach naboru Wynik naboru

Drugi etap rekrutacji na stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych"

Data publikacji: 2017-03-10

14 marca 2017r o godz. 12

Czytaj całość publikacji "Drugi etap rekrutacji na stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych""

Drugi etap rekrutacji na stanowisko

Nabór na wolne stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych"

Data publikacji: 2017-02-16

Szczegóły w zakładce Nabory na stanowiska

Rusza projekt pt. TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim.

Data publikacji: 2017-01-30

Projekt TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia min. 108 osób spośród 120 osób pochodzących z obszarów wiejskich, zamieszkujących w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, po 29 roku życia pozostających bez pracy.
W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
- identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania,
- poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
- wysokiej jakości szkolenia (wybierane zgodnie ze ścieżką określoną w IPD) umożliwiające zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze srebrnej gospodarki czy regionalnych inteligentnych specjalizacji,
- staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,
- indywidualne pośrednictwo pracy
W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Więcej informacji:
http://stowarzyszenieprorew.pl/twoja-szansa/

Rusza projekt pt. TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim.

Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2017-01-10

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane pomocą żywnościową po wydanie skierowania zgłaszają się do siedziby GOPS w Paradyżu. W celu ustalenia dochodu należy przedłożyć aktualne dokumenty o dochodach rodziny.

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie nr tel. 447584016

Życzenia

Data publikacji: 2016-12-22

Boże Narodzenie 2016Życzenia

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE

Data publikacji: 2016-12-22

ORGANIZOWANE DLA OSÓB W WIEKU 65+ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Data publikacji: 2016-07-12

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Paradyż w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Nabór na stanowisko asystenta rodzinyNabór na stanowisko asystenta rodzinyNabór na stanowisko asystenta rodziny

INFORMACJA

Data publikacji: 2016-04-22

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wydawanej przez Fundację "Ostoja" w Opocznie informujemy, iż dystrybucja żywności zostaje przedłużona o kolejne 2 m-ce, czyli do 30.06.2016r

Od 21.03.2016r trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd"

Data publikacji: 2016-04-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako realizator programu Aktywny Samorząd informuje, że będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie od dnia 21-03-2016 roku.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
1. dla Modułu I - dnia 30 sierpnia 2016 r.
2. dla Modułu II:
- do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
- do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
Więcej informacji na stronie internetowej PFRON - https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html i http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3099,Aktywny-samorzad-dla-studentow.html oraz www.pcpropoczno.pl lub pod nr tel. 44 7361464.

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

Data publikacji: 2016-03-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyż informuje, że wydawane są na bieżąco wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - program 500 plus. W/w wnioski dostępne są do pobrania i uzupełnienia w siedzibie tutejszego Ośrodka od godz. 7.30 - 15.30.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500 PLUS"

PROGRAM RODZINA 500 PLUS

Akrywny Samorząd 2016r

Data publikacji: 2016-03-23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż Zarząd PFRON w dniu 22 lutego 2016 przyjął uchwałę nr 3/2016 dotyczącą kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2016 roku zgodnie, z którą osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Załączniki:

 1. Akrywny Samorząd 2016r (plik doc 75KB)

Życzenia

Data publikacji: 2016-03-23

Wielkanoc 2016Życzenia

Program Rodzina 500 plus

Data publikacji: 2016-02-25

logo

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych
warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne
dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie
dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500 plus "

Załączniki:

 1. Program Rodzina 500 plus (plik pdf 228KB)

ZAPROSZENIE

Data publikacji: 2016-01-22

Wójt Gminy Paradyż i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w dniu 3 lutego 2016r, organizują "KARNAWAŁOWE SPOTKANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" na które serdecznie zapraszają niepełnosprawną młodzież, dzieci i ich opiekunów.

Spotkanie odbędzie się w Sali Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Paradyżu. Rozpoczęcie imprezy o godz.14oo
W programie:
spotkanie z władzami Gminy Paradyż, upominki, poczęstunek oraz wesoła zabawa którą zapewni DJ Marmatt

Zainteresowanych prosimy o kontakt
tel. 44 7584016 ZAPROSZENIE

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

Data publikacji: 2015-12-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przypomina rodzicom i opiekunom, którzy chcieliby od stycznia 2016 r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, że należy zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Życzenia

Data publikacji: 2015-12-22

świąteczneŻyczenia

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Data publikacji: 2015-12-22

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD).
Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących - warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Osoby zainteresowane wydaniem skierowania proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paradyżu.

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

Data publikacji: 2015-08-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od września do grudnia 2015r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach "

UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

Data publikacji: 2015-02-27

W załączeniu zamieszczamy aktualny wniosek wraz z załącznikami, oraz aktualnym katalogiem ulg.

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie WKRW (plik docx 29KB)
 2. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki (plik docx 14KB)
 3. Aktualny katalog usług (plik pdf 795KB)

UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Data publikacji: 2015-01-23

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Czytaj całość publikacji "UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny"

Uległ zmianie wniosek o wydanie Karty Dużej RodzinyUległ zmianie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie KDR (plik pdf 107KB)
 2. Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny (plik pdf 810KB)

V Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne

Data publikacji: 2015-01-20

W dniu 10 stycznia 2015r. po raz piąty w naszej Gminie odbyło się Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne. Impreza podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowana została dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób samotnych. Spotkanie odbyło się na dużej sali gimnastycznej ZSS w Paradyżu.
Tradycyjnie goście nie zawiedli. W tym roku w spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób! Jesteśmy zadowoleni, że z roku na rok spotkanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Organizacją spotkania, podobnie jak w latach poprzednich, zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy pomocy pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych, stażystów oraz pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu.
Spotkanie rozpoczęło przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Paradyżu pod kierunkiem Pani Barbary Małeckiej oraz Pani Bogumiły Polinceusz.
Wszystkich zebranych gości serdecznie powitał Wójt Gminy Pan Wojciech Rudalski, ksiądz Dziekan Adam Myszkowski, ksiądz Proboszcz Wacław Sztandera, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Artur Bagieński oraz Pani Jadwiga Morawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu otwierając tym samym oficjalnie spotkanie. W tej części usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i noworocznych życzeń.
Następnie wszyscy zebrani połamali się opłatkiem i zostali zaproszeni na obiad. Po obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna podczas której, kolejny raz Seniorzy pokazali, co to znaczy dobra zabawa. Dla uczestników spotkania przygotowane były dodatkowe atrakcje w formie trzech konkursów: wiedzy o Gminie Paradyż, śpiewu i tańca. Tradycyjnie wszystkich biorących udział w konkursach obdarowano skromnymi upominkami.

Jesteśmy zadowoleni, że poprzez organizację spotkania mogliśmy sprawić Państwu radość. Niech załączona galeria zdjęć będzie chwilą wspomnień i zaproszeniem do udziału w kolejnych edycjach.
V Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - NoworoczneV Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne

9 STYCZNIA 2015r - PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O KARCIE DUŻEJ RODZINY

Data publikacji: 2015-01-19

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Znalazł się w niej m.in. zapis o gwarantowanych ulgach na przejazdy kolejowe dla rodzin wielodzietnych.

Czytaj całość publikacji "9 STYCZNIA 2015r - PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O KARCIE DUŻEJ RODZINY"

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Data publikacji: 2014-12-23

Wszystkim Klientom i Sympatykom naszej instytucji życzymy Świąt
wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i zadowolenie,
aby Nowy Rok spełnił wszelkie marzenia, był pełen wiary, szczęścia i powodzenia.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Data publikacji: 2014-10-30

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 27.05.2013 r. istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
Dostępny jest system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełna rejestracja internetowa, dzięki czemu łatwiej i szybciej skorzystać będzie można z usługi rejestracji. Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail oraz założenia konta na portalu Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia - praca.gov.pl.

Zgłoszenie do rejestracji przez Internet:
W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznacza najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail dotrze potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.

Czytaj całość publikacji "Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy"

Załączniki:

 1. Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy (plik pdf 175KB)

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Data publikacji: 2014-09-19

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/ w zakładce Komunikaty i ogłoszenia.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o możliwości uzyskania pomocy (plik pdf 141KB)
 2. tabela pokrzywdzeni - kontakty (plik pdf 551KB)

Trwa przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów dożywiania szkolnego

Data publikacji: 2014-09-01

Informujemy, że trwa przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów dożywiania szkolnego, na okres od września do grudnia 2014r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż tą formą pomocy będą objęte dzieci w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. kwoty 684,00 zł, a w rodzinie występuje minimum jedna z niżej wymienionych dysfunkcji:
- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie;
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe.

W celu uzyskania w/w pomocy wymagane są dokumenty:
- zaświadczenie o wysokości dochodów brutto, netto wraz z rozpisanymi składkami za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku osób pracujących zawodowo)
- odcinek świadczenia emerytalnego/rentowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku osób pobierających wskazane świadczenie)
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
- w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z PUP o fakcie zarejestrowania oraz uprawnień do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, od m-ca sierpnia pobieramy drogą elektroniczną !!!
- ostatnia wpłata KRUS (w przypadku osób pracujących w rolnictwie i opłacających składkę KRUS).

Wniosek dostępny w siedzibie GOPS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w ramach Interwencji Kryzysowej uruchomiło dodatkową usługę

Data publikacji: 2014-06-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że od dnia 19.05.2014r. uruchomiono dodatkową usługę w ramach Interwencji Kryzysowej.
Pracujący w Zespole Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego specjaliści, będą mogli w sytuacji nagłego zdarzenia (zagrożenia życia lub zdrowia) uczestniczyć w interwencji podejmowanej przez Policję.

Harmonogram dyżurów i numer telefonu pod którym będzie można się kontaktować:
Poniedziałek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Dorota Wiktorowicz
Wtorek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Marta Milczarczyk
Środa - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik
Czwartek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Ewa Białas
Piątek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik
Sobota - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik

Numer telefonu: 786 042 269

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30-16 00 należy się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pod numerami telefonu: 44 736 14 64; 44 754 25 69

Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KRD)

Data publikacji: 2014-06-24

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. rozpoczęło się wdrażanie ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych, polegającego na przyznaniu osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny (KDR).

Podstawa prawna funkcjonowania programu:
- Uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

Celem programu jest:
- promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku;
- umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych;
- zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
- rodzic (rodzice) oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
- rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;
- dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn, zm.).

Czytaj całość publikacji "Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KRD)"

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie KRD (plik doc 80KB)
 2. Wymagane dokumenty do KDR (plik docx 14KB)
 3. Oferta partnerów - wykaz zniżek w ramach KRD (plik xlt 82KB)

DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD' ZE ŚRODKÓW PFRON

Data publikacji: 2014-05-26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych, że od dnia 17.03.2014 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd (dotyczy osób niepełnosprawnych) w terminach:
Moduł I
- od 17.03.2014 r. do 30.09.2014r.
Moduł II
- od 17.03.2014 r. do 30.03.2014r.
- od 31.03.2014 r. do 30.09.2014r.

Czytaj całość publikacji "DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD' ZE ŚRODKÓW PFRON"

KOMUNIKAT !!!

Data publikacji: 2014-01-23

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PARADYŻ

W związku z zapowiadanymi znacznymi spadkami temperatur zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Paradyż o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj. osoby bezdomne, chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku lub też znajdujące się pod wpływem alkoholu.
Dla takich osób trudne warunki zimowe stanowią duże zagrożenie dla ich zdrowia i życia. To oni w pierwszej kolejności stają się ofiarami mrozów.
NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS INNYCH !!!!!
Prosimy o informowanie o wszystkich zauważonych osobach potrzebujących naszej pomocy !!!!
W CAŁYM KRAJU ZDARZAJĄ SIĘ PRZYPADKI ZAMARZNIĘĆ LUDZI. NIE POZWÓLMY, BY NASTĘPNĄ OFIARĄ BYŁ MIESZKANIEC NASZEJ GMINY !!!!
Prosimy o wzmożoną współpracę wszystkich mieszkańców z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Urzędu Gminy. Wspólne działania pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń dla mieszkańców gminy Paradyż.
Telefon kontaktowy w godzinach: od 7.30 do 15.30 - 44 758-40-16
Telefon kontaktowy w godzinach: od 15.30 do 7.30 - 44 758-40-07
Telefony całodobowe: 112 lub 997

WYNIK PROCEDURY NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Data publikacji: 2013-12-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy głównej księgowej została wybrana - Pani Katarzyna Owczarczyk zamieszkała Krasik gm. Paradyż.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Owczarczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku głównego księgowego.

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Data publikacji: 2013-12-02

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PARADYŻU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (plik doc 39KB)

Rusza pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD " 2013

Data publikacji: 2013-03-21

Program skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
O szczegóły można pytać w siedzibie PCPR w Opocznie ul. Armii Krajowej 2, pokój nr 1 , tel. 044 754-25-69
Więcej informacji dostępne na stronie internetowej www.centrumopoczno.w.interia.pl
Rusza pilotażowy program

ZAPROSZENIE

Data publikacji: 2013-01-02

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu wraz z Wójtem Gminy
Wojciechem Rudalskim serdecznie zapraszają Wszystkich, którzy ukończyli 65 rok życia
na III INTEGRACYJNE SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE
które odbędzie się 5 stycznia 2013r, w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu.
Rozpoczęcie imprezy o godz.15.


OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2012-08-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, ogłasza zbiórkę mebli i sprzętów AGD i RTV.
Osoby, które chciałyby wesprzeć potrzebującą proszone są o kontakt z ośrodkiem pomocy.

Sprawa pilna!

"BAWMY SIĘ" - spotkanie dla dzieci i młodzieży

Data publikacji: 2012-02-15

14 lutego 2012r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu zorganizowali imprezę dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Paradyż.
Spotkaniu towarzyszyło hasło "BAWMY SIĘ", a głównym jego celem, było urozmaicenie "walentynkowego popołudnia" osobom, które rzadko mają możliwość wyjścia z domu i spędzenia czasu wolnego z rówieśnikami. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób.
Zebranych powitali Wójt Gminy Pan Wojciech Rudalski oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Markiewicz. Imprezę prowadził didżej Adam, który swoim profesjonalnym podejściem szybko porwał gości w taneczne harce. Organizatorzy przygotowali poczęstunek w formie szwedzkiego stołu na którym królowały: kolorowe kanapki, ciastka, owoce, soki i inne łakocie. Podczas imprezy zaproszeni goście otrzymali upominki.
Tego popołudnia na twarzach naszych milusińskich nie brakowało uśmiechu i radości. Wójt Gminy Paradyż Pan Wojciech Rudalski obserwując panującą, miłą atmosferę, żegnając gości oświadczył, iż za rok taka impreza też się odbędzie i już dziś na nią serdecznie zaprasza.


Zdjęcia ze spotkania Zdjęcia ze spotkania Zdjęcia ze spotkania Zdjęcia ze spotkania ZZdjęcia ze spotkania Zdjęcia ze spotkania Zdjęcia ze spotkania Zdjęcia ze spotkania

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2012-01-20

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"