Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Uroczyste podsumowanie IV edycji projektu

Data publikacji: 2014-11-28

Logo europejski fundusz społeczny

27 listopada 2014r. odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno - podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok jako ostatnie działanie środowiskowe zaplanowane podczas tegorocznej edycji.

Czytaj całość publikacji "Uroczyste podsumowanie IV edycji projektu"

Uroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektuUroczyste podsumowanie IV edycji projektu

Kurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywie

Data publikacji: 2014-11-10

Logo europejski fundusz społeczny

Szczęśliwe uczestniczki projektu w nowej odsłonie.

Kurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywieKurs Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci w obiektywie

Kurs zawodowy Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci

Data publikacji: 2014-11-04

Logo europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. rozpoczął się Kurs wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci realizowany w ramach projektu systemowego Najtrudniejszy pierwszy krok współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 

Czytaj całość publikacji "Kurs zawodowy Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci"

1234Kurs zawodowy Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokciKurs zawodowy Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokciKurs zawodowy Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokciKurs zawodowy Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokciKurs zawodowy Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Data publikacji: 2014-10-23

Logo europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniach 21 i 22.10.2014 r. w ramach projektu Najtrudniejszy pierwszy krok odbył się kolejny moduł szkolenia zawodowego - obsługa kas fiskalnych.
W szkoleniu brało udział 8 uczestników projektu. Zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych odbywały się w budynku Urzędu Gminy w Paradyżu. W ramach szkolenia uczestnicy projektu nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.
 

 OBSŁUGA KAS FISKALNYCH OBSŁUGA KAS FISKALNYCH OBSŁUGA KAS FISKALNYCH OBSŁUGA KAS FISKALNYCH OBSŁUGA KAS FISKALNYCH OBSŁUGA KAS FISKALNYCH OBSŁUGA KAS FISKALNYCH OBSŁUGA KAS FISKALNYCH OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu

Data publikacji: 2014-10-13

Logo europejski fundusz społeczny

10 października 2014r byliśmy na brawurowej i niezwykle zabawnej komedii kryminalnej Szalone nożyczki".
W wyjeździe wzięło udział 11 osób, w tym: uczestnicy tegorocznej edycji projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok", osoby z ich otoczenia, oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu czuwający nad realizacją projektu.
Po spektaklu byliśmy na kolacji w "Karczmie Jaś i Małgosia". Sądząc po wyrażanych w drodze powrotnej opiniach, wyjazd był niezwykle udany, a sztuka pozostawiła wiele śmiesznych wspomnień.

12345678Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu10

Praktyczna część kursu zawodowego

Data publikacji: 2014-10-08

Logo europejski fundusz społeczny

20 września 2014r uczestnicy rozpoczęli praktyczną część kursu zawodowego " Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych". Zajęcia odbywają się w pracowni tematycznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich, pod okiem nauczyciela zawodowego p. Hanny Zielińskiej.

Czytaj całość publikacji "Praktyczna część kursu zawodowego"

12345671089Praktyczna część kursu zawodowegoPraktyczna część kursu zawodowegoPraktyczna część kursu zawodowegoPraktyczna część kursu zawodowegoPraktyczna część kursu zawodowegoPraktyczna część kursu zawodowegoPraktyczna część kursu zawodowegoPraktyczna część kursu zawodowegoPraktyczna część kursu zawodowego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci"

Data publikacji: 2014-09-30

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 29.09.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro dotyczącego organizacji i przeprowadzenia "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" "

Ruszyło szkolenie zawodowe

Data publikacji: 2014-09-13

Logo europejski fundusz społeczny

12-go września ruszył kurs zawodowy Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych - obejmujący m.in.: przepisy BHP, przygotowanie i podawanie posiłków, zasady nakrywania i zdobienia stołów, zasady profesjonalnej obsługi w małej gastronomii, sporządzanie i serwowanie dań z prezentacją umiejętności pozyskanych przez kursantów, oraz obsługę kas fiskalnych.
W ramach kursu dodatkowo uczestnicy będą mieli wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, otrzymają materiały szkoleniowe i odzież ochronną, która pozostanie ich własnością.
 

1243

Zapraszamy do składania ofert

Data publikacji: 2014-09-12

Logo europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 238KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik doc 225KB)

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Data publikacji: 2014-07-29

Logo europejski fundusz społeczny

28 lipca nasze uczestniczki odbyły indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Konsultacje głównie miały na celu sprecyzowanie potrzeb BO w zakresie kursów zawodowych. Od 4 sierpnia 2014r rozpoczynamy grupowe spotkania z doradcą zawodowym.

1234567

Ruszyły pierwsze zajęcia w ramach IV edycji projektu systemowego Najtrudniejszy pierwszy krok

Data publikacji: 2014-06-23

Logo europejski fundusz społeczny

W dniu dzisiejszym ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego Najtrudniejszy pierwszy krok" realizowanego przez Ośrodek w 2014 r.
W tegorocznej edycji bierze udział 9 mieszkanek gminy Paradyż. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo.
Pierwszym instrumentem w jakim biorą udział, to trening kompetencji i umiejętności społecznych. Spotkania mają charakter grupowy i będą liczyć 24 godz.
Zajęcia z psychologiem mają na celu integrację uczestników, komunikację interpersonalną i asertywność, podniesienie samooceny oraz umiejętności społecznych. Pierwszy moduł spotkań prowadzi p. Katarzyna Kocowicz reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich.

123465

Zakończono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na realizację i przeprowadzenie szkoleń

Data publikacji: 2014-05-28

Logo europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO na realizację usługi: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok", współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, iż najwyższą liczbę punktów otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/ Centrum Doskonalenia Zawodowego w Końskich ul. Piłsudskiego 82; 26-200 Końskie.
W związku z powyższym w/w Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.
Pozostali oferenci otrzymają zawiadomienia odrębnym pismem.
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Data publikacji: 2014-05-12

Logo europejski fundusz społeczny

W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. WYKAZ USŁUG (plik doc 219KB)
 2. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 249KB)
 3. FORMULARZ OFERTOWY (plik doc 224KB)

PODPISANY ANEKS

Data publikacji: 2014-05-12

Logo europejski fundusz społeczny

9 maja 2014r. podpisano aneks dotyczący przyznania dofinansowania na realizację projektu w roku bieżącym.
Kwota dofinansowania - 44.758,95 PLN
Wkład własny gminy - 5.251,05 PLN

JESTEŚ ZAINETERESOWANY UDZAŁEM W TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU ZAPRASZAMY!

Data publikacji: 2014-01-28

Logo europejski fundusz społeczny

Jeśli spełniasz poniższe kryteria:
- jesteś mieszkańcem Gminy Paradyż w wieku 15-64 lata ...
- jesteś osobą bezrobotną, lub nieaktywną zawodowo ...
- korzystasz z pomocy GOPS w Paradyżu ...
- czujesz się osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym...
- chcesz bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe...
zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu. Rekrutacja trwa do - 31.03.2014r.

W załączeniu :
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa
- formularz rekrutacyjny, który należy złożyć w Biurze Projektu (siedziba GOPS) do 31-03-2014r.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (plik doc 268KB)
 2. Formularz rekrutacyjny (plik doc 284KB)

IV EDYCJA PROJEKTU

Data publikacji: 2014-01-27

Logo europejski fundusz społeczny

27 stycznia 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu złożył kolejny wniosek o dofinansowanie działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, a jednocześnie chętnych do aktywizacji społeczno - zawodowej. Aktualnie jest na etapie oceny przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
 

FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!

Data publikacji: 2013-12-06

Logo europejski fundusz społeczny 5 grudnia 2013r odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno - podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok jako ostatnie działanie środowiskowe zaplanowane podczas tegorocznej edycji.

Czytaj całość publikacji "FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!"

FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!

Zakończyliśmy cykl spotkań dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne.

Data publikacji: 2013-11-04

Logo europejski fundusz społeczny 30 października 2013r w ramach aktywnej integracji zakończyliśmy cykl spotkań dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne.
Nasze benefiicjentki odbyły trening kompetencji rodzicielskich, który dostarczył im współczesnej wiedzy psychologicznej na temat skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci, a także prostych i sprawdzonych narzędzi do pokonywania problemów wychowawczych. Zajęcia służyły tworzeniu właściwych relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi oraz pomiędzy rodzeństwem.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również, zajęcia grupy wsparcia. W trakcie tych spotkań matki dzieliły się własnymi doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Wymieniały informacje dotyczące leczenia dzieci, współpracy ze specjalistami, pozyskiwania funduszy na turnusy rehabilitacyjne. Dowiedziały się jakie są kroki do założenia stowarzyszenia, dlatego mamy nadzieję, że owocem tegorocznej edycji, będzie z czasem powstanie w naszej gminie - stowarzyszenia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.Zakończyliśmy cykl spotkań dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne.

BYLIŚMY W TEATRZE

Data publikacji: 2013-09-23

Logo europejski fundusz społeczny 20.09.2013r uczestnicy projektu wraz z zespołem projektowym sympatycznie i miło spędzili wspólne popołudnie, którego główną atrakcją był spektakl w Teatrze Powszechnym w Radomiu "Szalone nożyczki". Brawurowa i niezwykle zabawna komedia była dla wszystkich ogromną dawką humoru.
W uroczej scenerii "wiejskiej chatki Jasia i Małgosi" zjedliśmy wspólny posiłek. Podczas całego wyjazdu nie brakowało tematów do rozmów. W drodze powrotnej wspólnie dokonaliśmy oceny zrealizowanych działań i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze mamy w planach tegorocznej edycji.
Wszyscy doszli do wniosku, że ten wyjazd był wesołym przerywnikiem szarej codzienności.
BYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZEBYLIŚMY W TEATRZE

OSTATNI MODUŁ - TRENING PRACY

Data publikacji: 2013-08-05

Logo europejski fundusz społeczny

Sześciodniowy trening pracy pozwolił na integrację i przygotowanie uczestników projektu do zwiększenia aktywności zawodowej. Poprzez naukę funkcjonowania w grupie, analizę aktualnego rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych zostali zmotywowani do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

OSTATNI MODUŁ - TRENING PRACYOSTATNI MODUŁ - TRENING PRACYOSTATNI MODUŁ - TRENING PRACYOSTATNI MODUŁ - TRENING PRACYOSTATNI MODUŁ - TRENING PRACYOSTATNI MODUŁ - TRENING PRACY

KURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONY

Data publikacji: 2013-07-23

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 23-07-2013r uczestnicy projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok zakończyli II etap aktywnej integracji - kurs zawodowy "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych".
W ramach realizacji praktycznej części kursu powstała inicjatywa zagospodarowania skwerka znajdującego się w centrum Paradyża. Pierwsze zmiany widoczne są już dziś, ale efekt końcowy zobaczymy dopiero wiosną kiedy na klombie zakwitną barwne tulipany, krokusy itd.
Od 24-07-2013r uczestnicy rozpoczynają trening pracy.
Od 1-08-2013r jedna z kursantek rozpoczyna trzymiesięczny staż w ramach którego m.in. będzie dbała o powstały skwerek.
KURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONYKURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONY

II GRUPA BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEGO PROJEKTU ROZPOCZĘŁA CYKL SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM

Data publikacji: 2013-06-21

Logo europejski fundusz społeczny Dziś deklaracje uczestnictwa podpisali uczestnicy II grupy tegorocznej edycji projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" - matki niepełnosprawnych dzieci.
21 czerwca 2013r grupa rozpoczęła trening kompetencji i umiejętności społecznych "Uwierz w siebie".
Zajęcia prowadzi psycholog mgr Maja Zawadzka.
1II GRUPA BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEGO PROJEKTU ROZPOCZĘŁA CYKL SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEMII GRUPA BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEGO PROJEKTU ROZPOCZĘŁA CYKL SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEMII GRUPA BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEGO PROJEKTU ROZPOCZĘŁA CYKL SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEMII GRUPA BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEGO PROJEKTU ROZPOCZĘŁA CYKL SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM

RUSZAMY Z REALIZACJĄ SZKOLEŃ

Data publikacji: 2013-06-10

Logo europejski fundusz społeczny Dnia 10 czerwca 2013 r. rozpoczęła się realizacja szkoleń III edycji projektu pn. Najtrudniejszy pierwszy krok współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I grupa beneficjentów ostatecznych (osoby bezrobotne) rozpoczęły zajęcia obejmujące trening kompetencji społecznych z warsztatem w zakresie treningu kompetencji życiowych.
Zajęcia prowadzi trener p. Andrzej Sapikowski
ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ SZKOLEŃRUSZAMY Z REALIZACJĄ SZKOLEŃROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ SZKOLEŃRUSZAMY Z REALIZACJĄ SZKOLEŃRUSZAMY Z REALIZACJĄ SZKOLEŃRUSZAMY Z REALIZACJĄ SZKOLEŃ

Wybrano najkorzystniejszą ofertę

Data publikacji: 2013-05-28

Logo europejski fundusz społeczny W prowadzonym postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Najtrudniejszy pierwszy krok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi Zapytania ofertowego nr 1/2013, oraz 1 oferta niekompletna.
W wyniku analizy złożonych ofert, najwyższą łączną liczbę punktów tj. 87,70 uzyskało Konsorcjum Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski ul. Malczewskiego 11/49; 35-114 Rzeszów Partner : Fundacja Nadzieja dla Rodzin ul. Mikołaja Kopernika 22; 87-100 Toruń. W oparciu o przyjęte kryteria oceny, oferta ta jest najkorzystniejsza i w/w Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.
Wszyscy oferenci otrzymają zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odrębnym pismem.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Data publikacji: 2013-05-14

Logo europejski fundusz społeczny W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji tegorocznej edycji projektu, przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013 (plik doc 294KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik doc 269KB)
 3. WYKAZ USŁUG SZKOLENIOWYCH (plik doc 250KB)

Podpisaliśmy Aneks

Data publikacji: 2013-05-10

Logo europejski fundusz społeczny 9 maja 2013r. podpisaliśmy Aneks do umowy ramowej dotyczącej realizacji Projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok".

ZATWIERDZENIE realizacji działań w ramach projektu

Data publikacji: 2013-04-10

Logo europejski fundusz społeczny

Dnia 9 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził do realizacji III edycję projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok"

Całkowita wartość projektu - 59.377,00 PLN
Dofinansowanie z EFS - 53 142,41 PLN
Wkład własny beneficjenta - 6.234,59 PLN
 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU - ZAPRASZAMY !!!

Data publikacji: 2013-03-04

Logo europejski fundusz społeczny

W roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, realizuje III edycję projektu systemowego
"Najtrudniejszy pierwszy krok" mającego na celu rozwój aktywnej integracji wśród klientów GOPS w Paradyżu,
oraz upowszechnianie pracy socjalnej.

Czytaj całość publikacji "JESTEŚ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU - ZAPRASZAMY !!!"

Załączniki:

 1. FORMULARZ REKRUTACYJNY (plik doc 289KB)
 2. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (plik doc 269KB)

Będzie III edycja projektu NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK

Data publikacji: 2013-01-15

Logo europejski fundusz społeczny

Będzie trzecia edycja projektu NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj całość publikacji "Będzie III edycja projektu NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK"

Finał II edycji projektu systemowego!

Data publikacji: 2012-12-03

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 29 listopada 2012r. odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno - podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok jako ostatnie zaplanowane podczas tegorocznej edycji działanie środowiskowe.

Czytaj całość publikacji "Finał II edycji projektu systemowego!"

Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!Finał II edycji projektu systemowego!

Zakończyliśmy realizację kursów zawodowych

Data publikacji: 2012-10-25

Logo europejski fundusz społeczny W miesiącu sierpniu zakończyliśmy kurs "Pracownik budowlany robót wykończeniowych", a w październiku "Bukieciarz florysta z obsługą kas fiskalnych".

Czytaj całość publikacji "Zakończyliśmy realizację kursów zawodowych"

2311Zakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowychZakończyliśmy realizację kursów zawodowych

Dodatkowy instrument w aktywnej integracji

Data publikacji: 2012-10-01

Logo europejski fundusz społeczny W trakcie realizacji kontraktów socjalnych włączono jeszcze jeden instrument aktywizacji edukacyjnej, polegający na sfinansowaniu 2 osobom kursu prawa jazdy Kat. B wraz z jednym podejściem do egzaminu państwowego. Zdobycie dodatkowych umiejętności pozwoli na poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania.
12

Rozpoczęto kurs

Data publikacji: 2012-09-04

Logo europejski fundusz społeczny W dniu 27.08.2012r w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" 5 kobiet z terenu gminy Paradyż, rozpoczęło kurs "Bukieciarz - florysta z obsługą kas fiskalnych"

Czytaj całość publikacji "Rozpoczęto kurs "

123456879

Zapytanie ofertowe - kurs prawa jazdy Kat. B

Data publikacji: 2012-09-03

Logo europejski fundusz społeczny W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji niniejszego projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat B w ramach projektu systemowego Najtrudniejszy pierwszy krok " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kod CPV 80411200-0)

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 (plik doc 255KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 261KB)
 3. Załącznik do formularza ofertowego (plik doc 254KB)

Wycieczka do Wrocławia

Data publikacji: 2012-08-24

Logo europejski fundusz społeczny W dniach 20-22.08.2012r. w ramach kolejnych działań środowiskowych projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" jego uczestnicy, osoby z otoczenia oraz część personelu projektowego zwiedzali stolicę województwa dolnośląskiego - Wrocław.

Czytaj całość publikacji "Wycieczka do Wrocławia"

Wycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do WrocławiaWycieczka do Wrocławia

RUSZYŁ KURS ZAWODOWY

Data publikacji: 2012-08-09

Logo europejski fundusz społeczny 30 lipca 2012 r. ruszył pierwszy kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działaniE 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Tym razem 4 uczestników zdobędzie kwalifikacje do pracy w zawodzie Pracownik budowlany robót wykończeniowych".
1235657RUSZYŁ KURS ZAWODOWY

Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na przerowadzenie kursów zawodowych

Data publikacji: 2012-07-17

Logo europejski fundusz społeczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi
- przeprowadzenia kursów zawodowych pn. " Pracownik budowlany robót wykończeniowych" i "Bukieciarz - florysta + obsługa kas fiskalnych" w ramach projektu systemowego Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożył Ośrodek Szkoleniowy "A.T" s.c. w Opocznie i w/w powierzono realizację zamówienia.

Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe

Data publikacji: 2012-07-02

Logo europejski fundusz społeczny W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji niniejszego projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu systemowego Najtrudniejszy pierwszy krok " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kod CPV 80500000 - 8)

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/2012 (plik doc 263KB)
 2. Formularz ofertowy dotyczący kursów zawodowych (plik doc 265KB)

26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie

Data publikacji: 2012-06-28

Logo europejski fundusz społeczny Uczestnicy projektu i ich dzieci wspólnie spędzili cały dzień w Krainie Dinozaurów. Po przyjeździe podczas gdy dorośli dowiadywali się jakie korzyści w zakresie inicjatyw lokalnych płyną z aktywnych działań Stowarzyszenia BAŁTEK, dzieci pod okiem opiekunów, turystycznym wozem konnym zwiedzali malowniczą okolicę. Następnie po wspólnym obiedzie zwiedzaliśmy JuraPark Bałtów i Muzeum Jurajskie. Kolejną atrakcją była podróż przez bałtowskie safari amerykańskim schoolbusem. Szczególnym miejscem dla naszych pociech był kolorowy Park Rozrywki pełen ciekawych atrakcji. Mimo kapryśnej pogody projektowa rodzinka pozytywnie oceniła pierwszy wspólny integracyjny wyjazd.
26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie

18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem

Data publikacji: 2012-06-25

Logo europejski fundusz społeczny

18-06-2012r. uczestnicy projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" rozpoczęli grupowy i indywidualny trening kompetencji psychospołecznych. Spotkania mają na celu zajęcia dotyczące: zarządzania czasem, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów, budowania poczucia własnej wartości, postawy asertywnej.

18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem

Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację wycieczki

Data publikacji: 2012-06-25

Logo europejski fundusz społeczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - organizacji trzydniowej wycieczki do Wrocławia dla grupy 20- to osobowej, w ramach działań środowiskowych projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok"
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyło - Biuro Turystyki "PEREŁKA" ul. Narutowicza 127/58 w Łodzi i w/w powierzono realizację zamówienia.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi - organizacja trzydniowej wycieczki do Wrocławia

Data publikacji: 2012-06-08

Logo europejski fundusz społeczny Organizacja trzydniowej wycieczki do Wrocławia dla grupy 20- to osobowej, w ramach działań środowiskowych projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok" (Kod CPV 63511000-4)

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące usługi - organizacja trzydniowej wycieczki do Wrocławia (plik doc 264KB)
 2. Formularz ofertowy (plik doc 260KB)

RUSZYŁA REALIZACJA DZIAŁAŃ

Data publikacji: 2012-06-01

Logo europejski fundusz społeczny
W dniu 30.05.2012r. ruszyła realizacja spotkań w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako pierwsze ruszyły warsztaty z doradcą zawodowym - Panią Marleną Lenarcik.

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Data publikacji: 2012-05-18

Logo europejski fundusz społeczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usług:
- grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe
- grupowe i indywidualne doradztwo psychologiczne
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożył Ośrodek Szkoleniowy "A.T" s.c. w Opocznie i w/w powierzono realizację zamówienia.

Podpisanie Aneksu do umowy ramowej w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok"

Data publikacji: 2012-05-10

Logo europejski fundusz społeczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu od stycznia 2012r. realizuje II edycję projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok". W związku z tym w dniu 27 kwietnia 2012r. podpisano aneks do umowy ramowej na 2012r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Paradyż w sprawie realizacji w/w projektu.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Budżet projektu wynosi 120.547,49 zł , z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwota 107.890,00 zł (środki z Unii Europejskiej + budżet państwa), wkład własny Gminy Paradyż w ramach projektu wynosi 12.657,49 zł.

WYNIKI REKRUTACJI

Data publikacji: 2012-03-15

Logo europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniu 13.03.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok". Działając zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w II edycji projektu, dokonano ostatecznej kwalifikacji kandydatów. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 9 osób - 5K /4M. Utworzono również listę rezerwową.

Projekt

Data publikacji: 2012-01-15

Logo europejski fundusz społeczny

Informacja dotycząca rekrutacji

Załączniki:

 1. Informacja o rekrutacji (plik docx 80KB)
 2. Regulamin rekrutacji do II edycji projektu (plik doc 192KB)
 3. ankieta rekrutacyjna Załącznk nr. 1 (plik doc 181KB)
 4. formularz rekrutacyjny Załącznik Nr.2 (plik doc 185KB)