Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Ponowne rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2021-12-29

W dniu 29 grudnia 2021 roku Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu z uwagi na wycofanie oferty przez STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY "PANACEUM" ul. Sucharskiego 87a, 97-500 Radomsko, dokonał ponownego rozstrzygnięcia złożonych ofert o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto na realizację usługi - "Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż'' w części dotyczącej schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:

  1. rozstrzygnięcie (plik PDF 65KB)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż'

Data publikacji: 2021-11-29

W załaczeniu wynik rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż''

Załączniki:

  1. Rozstrzygnięcie (plik PDF 57KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych.

Data publikacji: 2021-11-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zaprasza do złożenia oferty ( załącznik nr 1 ) na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż.

 

 

Załączniki:

  1. klauzula informacyjna (plik docx 17KB)
  2. Formularz ofertowy (plik odt 30KB)
  3. Zapytanie ofertowe (plik PDF 335KB)