Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Data publikacji: 2021-06-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy wychowawcy oraz opiekuna dziecięcego pracujących z dziećmi Placówce Wsparcia Dziennego będąca w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 09-IX. Włączenie społeczne, działania: 02 -IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenia znajdują się w BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu – w zakładce „Nabory na wolne stanowiska”.

Załączniki:

  1. ogłoszenie na stanowisko wychowawca (plik pdf 1370KB)
  2. ogłoszenie na stanowisko opiekun (plik pdf 1337KB)

OGŁOSZENIE O NABORACH NA WOLNE STANOWISKA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

Data publikacji: 2020-05-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu w zawiązku z realizacją projektu pn. CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego o nr RPLD.09.02.01-10.A004/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 09- IX. Włączenie społeczne, działania: 02 - IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 - IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne ogłasza nabór na wolne stanowisko: wychowawca i opiekun dziecięcy w Placówce Wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu.

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O NABORACH NA WOLNE STANOWISKA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO (plik pdf 282KB)
  2. OGŁOSZENIE O NABORACH NA WOLNE STANOWISKA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO (plik pdf 293KB)

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Data publikacji: 2019-01-30

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Koordynator Dziennego Domu "Senior+" w Przyłęku

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy (plik rtf 50KB)
  2. OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY (plik pdf 725KB)

NABÓR NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTY

Data publikacji: 2018-11-23

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ogłasza nabór na stanowisko FIZJOTERAPEUTY w Dziennym Domu " Senior +" w Przyłęku

Załączniki:

  1. NABÓR NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTY (plik PDF 48KB)

Nabór na wolne stanowisko

Data publikacji: 2017-02-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych.

Czytaj całość publikacji "Nabór na wolne stanowisko "

Nabór na wolne stanowisko Nabór na wolne stanowisko Nabór na wolne stanowisko

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Data publikacji: 2013-06-25

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Szczegóły o naborze znajdują się w załączniku.
Dokumenty aplikacyjne można składać do 10 lipca 2013r. do godz. 15.30. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 44 7584016.

Załączniki:

  1. NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY (plik docx 19KB)