Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W PARADYŻU

Data publikacji: 2021-05-11

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Paradyżu została uruchomiona od 1 września 2020 roku. Jej działalność wpisuje się w realizację projektu pt. „CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 09- IX. Włączenie społeczne, działania: 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, którego to wiodącym partnerem jest Fundacja „ Dar dla Potrzebujących”. Zgodnie z Uchwałą nr XVI/103/2020 Rady Gminy Paradyż z dnia 13 maja 2020 roku realizacja zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odbywa się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu.

Na realizację projektu przeznaczonych zostanie 370.883,40 zł, z czego kwota 311.383,40 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ciągu 3 lat – okresu trwania projektu.

W ramach doposażenia Placówki zostały zakupione między innymi:

  • 3 zestawy komputerowe na 3 stanowiska, aparat cyfrowy łączny koszt sprzętu komputerowego wyniósł 12.000,00 zł,
  • lodówka, zmywarka, kuchenka elektryczno-gazowa, telewizor, mikrofalówka, robot kuchenny,  drobny sprzęt kuchenny jak gofrownica, blender, frytkownica, odkurzacz, łączny koszt to 15.000,00 zł,
  • stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, materace, skakanki koszt to 3.000,00 zł
  • koszt pomocy dydaktycznej opiewał na kwotę 6.000,00 zł do których zaliczają się: książki, tablica, gry planszowe, przybory szkolne i inne artykuły.

Dzięki zakupionym instrumentom muzycznym i materiałom plastycznym oferta zajęć wzbogacona została o zajęcia plastyczne, zajęcia z rozwijania swoich talentów (np.  śpiewanie karaoke z wykorzystaniem mikrofonu). Dzieci korzystają ze znajdującej się w szkole sali gimnastycznej, gdzie przeprowadzane są zajęcia z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Doposażenie w nowe meble (stoliki, krzesła, biurka, szafy itp.) sprawiły, że warunki na świetlicy „przyciągają” dzieci oraz zachęcają do poszanowania „ wspólnej własności”. Wszystkie dzieci podczas zajęć  mają zagwarantowany lancz np. typu kanapki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Chęć uczestniczenia w Placówce Wsparcia Dziennego wyraziło 29–ro dzieci, z których średnio 20-ro regularnie przychodzi na zajęcia. Odbywają się one od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.  Zajęcia w placówce dostosowane są do możliwości finansowych gminy. Tematyka zajęć jest tworzona zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży – ich zainteresowaniami, pasjami, zdolnościami a także w odpowiedzi na ich ciekawość świata i chęć poznania nowych „rzeczy”. W ramach stałych zajęć, uczestnicy biorą udział w:

  • Warsztatach kulinarnych, na których poznają i przekonują się do nowych smaków. Do tej pory udało się przyrządzić babeczki, pizzę oraz sałatkę owocową. Efektem zajęć jest nauka pracy w grupie, rozwijanie zdolności komunikacyjnych, bo przecież „w kuchni” rozmawia się najlepiej! Dodatkowo są przekazywane ciekawostki i historie dotyczące potraw.
  • Zajęciach sportowych, które obejmują m.in. akrobatykę i fitness, a przeprowadzane są pod okiem profesjonalnego trenera. Dzięki ćwiczeniom uczestnicy wyrabiają zdrowe nawyki, wyładowują energię, uczą się pokonywać trudności.
  • Zajęciach taekwondo, na tych warsztatach oprócz samego ruchu wynikającego z trenowania tej sztuki walki, przekazywane są wartości, które doskonale rozwijają charakter młodego człowieka np. samodyscyplina, niepoddawanie się, umiejętność współpracy.
  • Zajęciach plastycznych, na których uczestnicy spełniają się artystycznie. Tworzą piękne prace przy użyciu różnych technik i materiałów.
  • Zajęciach gry w szachy – dzieci uczą się cierpliwości i myślenia strategicznego.
  • Zajęciach technicznych wspierających rozwój sensoryczny i manualny w ramach, których dzieci tworzą „gniotki”, zakładki do ulubionych książek, papierowe kwiaty, „stworki jesienne” i inne dekoracje sali i korytarzy szkolnych.

Oprócz powyższych zajęć w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego realizowane są zajęcia okolicznościowe, których tematyka często wypływa spontanicznie podczas „pogadanek” z dziećmi np. tworzenie ekologicznych bukietów, śpiewający angielski, podstawy programowania z użyciem puzzli i robota itp. Ale oprócz nauki poprzez zabawę i zabawy poprzez naukę, jest również przeznaczony czas na utrwalanie materiału z zajęć lekcyjnych – uczestnicy „odrabiają” zadania np. z matematyki na specjalnie przygotowanych kartach pracy. Wychowawcy pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności przy odrabianiu prac domowych, w zrozumieniu skomplikowanych zadań. W wolnym czasie dzieci grają w gry planszowe, „piłkarzyki”, układają puzzle, a także miło spędzają czas na boisku szkolnym i placu zabaw. W świetlicy odbywają się również rozmowy o codziennych obowiązkach i trudnościach, o szkole, prawach dzieci, rodzinie i przyjaciołach.

Zdjęcie dzieci z placówki wsparcia dziennego w Paradyżu.Zdjęcie Dzień KosmosuZdjęcie - Warsztaty kulinarne - pieczenie pizzyZdjęcie - Jesienne dekoracjeZdjęcie - Zajęcia ruchowe przy wykorzystaniu muzykiZdjęcie - Zajęcia z Panią instruktor